Beleidsregel 'inwoning'

Beleidsregel voor ‘Inwoning’

In diverse regio-gemeenten is de mogelijkheid van formele woningsplitsing geschrapt, omdat de woningbouwplanning dat aantal extra woningen niet kan hebben. In Aalten is er in principe nu nog de mogelijkheid om woningen te splitsen op grond van bestemmingsplannen. Wij maken dit jaarlijks zichtbaar bij de woningbouwplanning. Er zijn dan extra woningen ontstaan die voordien niet gepland waren. Soms kan formele splitsing niet en wellicht dat er ook in Aalten een keer een einde aan splitsingen komt.

Burgers zijn creatief in het zoeken naar mogelijkheden om toch woonruimte te creëren als ‘inwoning’. Daarom is er nu regionaal een beleidskader geformuleerd om de ‘inwoning’ te reguleren zodanig dat er inderdaad geen extra woningen (verblijfsruimten met een woonfunctie) gaan ontstaan.
Er wordt vanaf nu meegewerkt aan ‘inwoning’ waarbij formeel één groot verblijfsobject met woonfunctie ontstaat en waardoor er meer mensen in de woning kunnen wonen.

Hieronder kunt u kennisnemen van de beleidsregel "inwoning"

Relevante downloads