HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Verordeningen en beleidsstukken  |  Maatschappelijke zorg  |  Nota Sociaal Domein 2021

Nota Sociaal Domein 2021

In de Nota Sociaal Domein – Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen – hebben we beschreven hoe we onze inwoners en hun hulpvraag nog meer centraal stellen. We willen niet denken vanuit het recht hebben op voorzieningen maar steeds meer de hulpvraag van onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen.

Relevante downloads