HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Wat is de agendacommissie

Wat is de agendacommissie

De  Agendacommissie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en bespreekt zaken, die betrekking hebben op het functioneren en werkzaamheden van de raad en de rondetafelgesprekken.