HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Wat is de agendacommissie

Wat is de agendacommissie

De  Agendacommissie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor.