HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Werken bij de gemeente  |  Afstudeeropdracht Informatiebeveiliging (HBO)

Afstudeeropdracht Informatiebeveiliging (HBO)

Organisatie

Aan de rand van de Achterhoek, vlak bij de Duitse grens ligt de gemeente Aalten. Rijke cultuurhistorie, een veelzijdig woningaanbod, ruime onderwijsvoorzieningen en een actief (sport)verenigingsleven maken Aalten tot een ideale plek om te wonen, werken en recreƫren. Dit alles in een groene en landelijke omgeving. De gemeente bestaat uit de 2 hoofdkernen Aalten en Dinxperlo, het vestingstadje Bredevoort en de kleine kernen Barlo, De Heurne, Haart, Lintelo en IJzerlo. Ruim 180 medewerkers zetten zich in om onze 27.000 inwoners een prettig woon- en werkklimaat te bieden. Hierbij zijn durf, omgevingsbewustzijn, ondernemen, verantwoordelijkheid en zelfontwikkeling de kerncompetenties. We werken hard aan optimalisering van de dienstverlening en zijn volop in ontwikkeling. Door de relatief kleine organisatie zijn de lijnen kort en heerst er een open en informele sfeer.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy van gegevens zijn belangrijke onderwerpen binnen de gemeente Aalten. Tegenwoordig is het hebben van een goede informatiebeveiliging als gemeente een noodzaak. Persoonsgegevens van inwoners, bedrijven en partners moeten op het gebied van beheer en opslag voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De eisen voor informatiebeveiliging en privacy worden steeds ingewikkelder door onder andere veranderende privacywetgeving, decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, het gebruik van big en open data voor dienstverlening en gegevensuitwisseling met partners. Ook wij als gemeente Aalten moeten onze systemen bijstellen om aan de veranderende eisen met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy te kunnen voldoen.

Plek van werkzaamheden

Je verricht werkzaamheden binnen de afdeling FBI, team Control & DIV.

Afstudeeropdracht

Als team Control & DIV hebben we een interessante afstudeeropdracht op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Zoals hierboven uitgelegd worden de eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy steeds strenger. Dit vraagt dan ook om een overzicht van de verschillende data die binnen de gemeente aanwezig zijn. Hier zien wij een uitdaging voor jou!

De afstudeeropdracht is als volgt: een onderzoek uitvoeren naar dataclassificatie binnen de gemeente Aalten. Hierbij houd je je bezig met onder andere de volgende werkzaamheden c.q. vraagstukken:

  • Het onderzoeken en inventariseren van de aanwezige data
  • Het in beeld brengen van de gegevensstromen van deze data (functionele beheerders etc.)
  • Het in kaart brengen van de verschillende onderlinge relaties
  • Uitzoeken hoe de samenhang is binnen de ICT samenwerking

Wij horen graag jouw advies over hoe onze huidige systemen voor het beheer en de opslag van gegevens bijgesteld kunnen worden naar de geldende eisen. De concrete invulling van de opdracht geschiedt in overleg met de student, rekening houden met de betreffende eisen van de school.

Profiel

Je bent een 4ejaars student van een HBO opleiding in de richting van het vakgebied (bijvoorbeeld Informatica, ICT)

Periode

September 2018 t/m februari 2019.

Interesse?

Mocht je geĆÆnteresseerd zijn in deze stageplaats, stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van Curriculum Vitae op naar:

Gemeente Aalten
T.a.v. Sabine Thuijs
Postbus 119
7120 AC AALTEN

Je kunt jouw reactie ook meteen digitaal inzenden.

Reageren