HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Werken bij de gemeente  |  Stageplek voor een HBO student van de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Stageplek voor een HBO student van de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Plek van de werkzaamheden

Je verricht werkzaamheden binnen Openbare Orde & Veiligheid.

Opdrachtomschrijving en toelichting

Tijdens je stage loop je mee met de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid bij het uitvoeren van diverse dagelijkse taken.
Daarnaast voer je diverse werkzaamheden uit voor lopende en nieuwe projecten.

Voorbeelden hiervan zijn;

  • Administratie gegevensbeheer crisisbeheersing, werkzaamheden werkgroep OTO (Opleiden, trainen en oefenen), werkzaamheden in verband met woninginbraakpreventie, enzovoorts.
  • Lopende projecten zoals WhatsApp buurtpreventie en Interventieteam.
    Nieuwe projecten: Langer veilig thuis wonen, Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied, Ondermijning en Cybercrime. 

Profiel

Je bent een tweede- of derdejaars student van de opleiding Integrale Veiligheidskunde.  
Je bent open in de omgang met anderen en je houdt je aan afspraken. Daarnaast is het van belang dat je op een juiste manier om kan gaan met vertrouwelijke informatie.

Periode

september 2019 t/m februari 2020.

Aantal uren per week

32 – 36 uur per week.

Interesse?

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze stageplaats, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar gemeente@aalten.nl  t.a.v. Maud Derksen.