HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Werken bij de gemeente  |  Stageplek voor een student van de opleiding Vastgoed en Makelaardij

Stageplek voor een student van de opleiding Vastgoed en Makelaardij

Plek van de werkzaamheden

Je verricht werkzaamheden binnen de afdeling Financiën, Bedrijfsvoering en Informatiebeheer, team Heffingen en GEO.

Opdrachtomschrijving en toelichting

Maak een plan van aanpak en geef invulling aan het project ‘optimalisatie objectkenmerken woningen in de WOZ-administratie’.

Voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken beschikt de gemeente over een groot aantal objectkenmerken (soort object, bouwjaar, inhoud, oppervlakte etc.) van woningen.

Deze kenmerken vormen de basis van de jaarlijkse herwaardering. Het is daarom van het grootste belang dat deze gegevens juist zijn.  De opdracht is: maak een plan van aanpak om de gegevens te onderhouden c.q. te verbeteren en breng dit (voor een deel) in de praktijk.

Profiel

Je bent een HBO-student van de opleiding Vastgoed en makelaardij.

Periode

In overleg te bepalen.

Aantal uren per week

In overleg te bepalen.

Interesse?

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze stageplaats, stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van Curriculum Vitae op naar:

Gemeente Aalten
T.a.v. Sabine Thuijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

Je kunt jouw reactie ook meteen digitaal inzenden.

Reageren