Groen is Poen!

Zoals u leest op de bladzijde hiervoor heeft Gemeente Aalten besloten om middelen vrij te maken voor de aanpak van individuele winkelpanden. Winkeliers en pandeigenaren in het centrum van Dinxperlo krijgen een unieke kans. Dankzij een stevige subsidie kunnen zij aan de slag om hun winkel verder te verduurzamen. In januari was er een bijeenkomst voor pandeigenaren uit het centrum. Daar werd duidelijk de wens en bereidheid uitgesproken om met elkaar in gesprek te gaan om de mogelijkheden samen te onderzoeken.

Wat kan er?

Uiteraard gaat het bij verduurzaming over isolatie, slimmer omgaan met energie en hergebruik van materialen. In een winkelgebied gaat het er ook om hoe je een bijdrage kunt leveren aan de buitenzijde van je winkel; aan de gevel, de stoep of parkeerruimte. En dan kun je met beperkte inspanningen veel betekenen voor bijvoorbeeld de temperatuurbeheersing, biodiversiteit en beleving binnen het winkelgebied. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken leveren het bewijs dat een klimop aan je gevel een geschikte plant is voor zomerkoeling. De wandtemperatuur kan dan tussen de 5 en 7° C word en verlaagd. Dat heeft ook een positief effect op de temperatuur op straat.

Hoe ziet dat eruit?

Tijdens de bijeenkomst gaf architecte Madelinde Roelofs van het Gelders Genootschap een presentatie. Zij helpt ons om een goede slag te maken binnen het centrum. Dit door ideeën aan te dragen over vergroening, maar ook door stil te staan bij het (oorspronkelijke) karakter van de winkelpanden en de scheefgroei die er is ontstaan bij de plaatsing van luifels en reclame-uitingen. Tijdens haar presentatie maakte zij de deelnemers en zeker ook mij bewust van het unieke karakter van enkele panden in Dinxperlo. Direct na de Tweede wereldoorlog is er ook in Dinxperlo in een bepaalde stijl begonnen met de herbouw van winkels en woningen. Deze bouwwijze, de Delftse School, kenmerkt zich door ‘robuuste architectuur met kloeke hoofdvormen en bruin baksteen’. Ambachtelijk en traditioneel, met een vriendelijke uitstraling. Ik begrijp nu ook veel beter waarom onze Duitse gasten vaak aangeven ‘In Dinxperlo ist es sehr gemütlich’. Niet alleen door de markt, de leuke winkels en fijne horeca maar ook de sfeer die onze jaren 50 panden hebben. Dit is dus gewaardeerd erfgoed dat de moeite waard is om te behouden en in de schijnwerper te zetten.

Wat levert het op?

Moet je nu het streven naar duurzaamheid uitdrukken in geld? Zeker is al wel dat verduurzamen bijna altijd geld kost. Soms veel en soms kan het snel en zonder grote kosten zoals bijvoorbeeld planten tegen een gevel plaatsen. Zeker is ook dat wanneer je niet nu bewust bent van de gevolgen van klimaatveranderingen en je geen actie onderneemt, we met  z’n allen te laat zijn. Nu kan het nog. Onze ondernemers weten dat investeren in de winkelformule, het assortiment en ook hoe je met klanten omgaat altijd loont. Investeren in energiebesparende maatregelen merk je direct bij de afrekening met de energiemaatschappijen. De terugverdienperiode is korter dan ooit. Investeren in een mooi groen centrum met bijzondere gebouwen loont ook op langere termijn. Ga maar eens kijken in Grave of Doesburg. Daar vertalen de inspanningen en investeringen zich in grotere bezoekersaantallen. Er is daar een prettige omgeving gecreëerd waar het goed vertoeven is. In de door de overheid ontwikkelde Groene Batenplanner gaat men nog verder door ook de gezondheidsaspecten te bekijken van een groene winkelomgeving. De korte video(externe link) op de site van het RIVM werkt verhelderend.

Dinxperlo maakt met de herinrichting van het centrum een grote stap voorwaarts. Als het ook lukt om de unieke aspecten te behouden en slim in te zetten op verduurzaming, zetten we onszelf nog beter op de kaart als plek om te verblijven.

Winkelen en ondernemen in een centrum dat wordt vernieuwd

Met de centrumvisie Dinxperlo bent u al langer bekend, alleen al het feit dat u nu de nieuwsbrief leest is al voldoende bewijs daarvan. In algemene zin komt er na de vaststelling van een (centrum)visie een vervolg in de vorm van een plan. Binnen dat plan worden definitieve keuzes gemaakt voor bestrating, parkeerplaatsen, aankleding met groen en meubilair en meer. De bijeenkomsten waar u mee kunt denken over de plannen worden druk bezocht.

In de aanloop naar deze fase van de centrumplannen verder concreet maken, werd ik regelmatig benaderd door partijen en ook personen die geïnteresseerd zijn in panden in het centrum van Dinxperlo. Onroerend goed waar op de begane grond winkels zijn en op de verdieping gewoond wordt. Dit verbaasde mij in eerste instantie wel. Immers net na de corona lockdowns en in een regio waar het vervelende woord ‘krimpregio’ werd gebezigd, lijkt het niet vanzelfsprekend dat men gezonde rendementen kan maken op winkelpanden. Gelukkig is de realiteit anders en is een aantal panden van eigenaar gewisseld en is men druk met plannen maken en zelfs al aan de slag gegaan om de panden nog aantrekkelijker te maken.

Ook van winkeliers krijgen we vragen. Is er in Dinxperlo nog ruimte voor een nieuwe winkel of kan de huidige winkel groter worden? Dan blijkt weer dat er altijd spanning is tussen wat is er op korte termijn beschikbaar is (of zelfs leeg staat) en de wensen van de nieuwe huurder/eigenaar. Een gezonde leegstand voor een winkelgebied is ongeveer 3 procent, in Dinxperlo zitten we daar op het moment ietsje boven. Maar dat is van korte duur. Ondernemen in ons centrum is aantrekkelijk en blijft zeker na de realisatie van het centrumplan een zinnige activiteit.

De mogelijkheden die het nieuwe Prins Clausplein in zich heeft, passen helemaal in de gedachte om bezoekers nog beter te faciliteren. Deze plek wordt het kloppend hart van het dorp. Daar kun je lekker van de zon genieten, een concert bijwonen en je visje (net op de markt gekocht) lekker opeten, om maar ‘n paar activiteiten te noemen. Voor mij is de cirkel dan weer rond. De cirkel van naar het centrum komen om te winkelen en lekker te lunchen tot aan een aangenaam verblijf voor en na het winkelen.

We zijn er nog niet als het gaat over de start van de werkzaamheden. Maar het huidige proces van meedenken om de juiste keuzes te maken gaat ons helpen er een nog aantrekkelijker centrum van te maken.