Energieloket

Woont u in de gemeente Aalten of bent u ondernemer in onze gemeente? Op de website van Energieloket Achterhoek vindt u alle informatie over de mogelijkheden om uw woning of bedrijfspand te verduurzamen, de financiering hiervan en de overige initiatieven in onze gemeente.

Energieloket Achterhoek(externe link)

Energietoeslag

De Rijksoverheid heeft een energietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen die het extra lastig hebben door de hoge energieprijzen.

Energietoeslag 2022

De hoogte van de energietoeslag 2022 was € 1.300 (eenmalig per huishouden). De energietoeslag 2022 kunt u niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 30 juni 2023.

Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten al de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500. De gemeenten Aalten heeft hiervoor gekozen. Iedereen die de energietoeslag 2022 heeft ontvangen, heeft deze € 500 ontvangen (in totaal € 1.800).

Energietoeslag 2023

De Rijksoverheid is bezig met de wet 'eenmalige energietoeslag 2023', waarbij huishoudens met een laag inkomen in 2023 opnieuw een energietoeslag krijgen. De energietoeslag 2023 mag pas uitgekeerd worden op het moment dat de wet in werking is getreden.

De energietoeslag 2023 kunt u waarschijnlijk in de tweede helft van 2023 aanvragen

Het is op dit moment nog niet bekend vanaf wanneer dit kan. Houd hiervoor deze website in de gaten.

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag of over uw situatie? Kijk op de website van Laborijn(externe link). Of neem contact op met Laborijn via telefoon (0314) 65 46 54 of via e-mail: contact@laborijn.nl.

Subsidieregeling verduurzaming woningen gemeente Aalten 2023

Woningeigenaren in Aalten met een woning met een maximale WOZ-waarde van € 275.000, die
onvoldoende is geïsoleerd en verduurzaamd kunnen tot € 3.000 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning.

Meer over de subsidieregeling verduurzaming

Steunmaatregel voor sociaal maatschappelijke organisaties

De hoge energieprijzen raken iedereen. Ook de sociaal maatschappelijke organisaties ontkomen er niet aan. Het college van burgemeester en wethouders vinden de rol die sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties in de gemeente hebben dermate belangrijk, dat zij voor deze organisaties een maatwerkregeling heeft vastgesteld. Sociaal maatschappelijke organisaties die specifiek door de hoge energiekosten in financiële nood (dreigen te) komen, kunnen hier vanaf 1 januari 2023 een beroep op doen.

Meer over de steunmaatregel