Energieloket

Woont u in de gemeente Aalten of bent u ondernemer in onze gemeente? Op de website van Energieloket Achterhoek vindt u alle informatie over de mogelijkheden om uw woning of bedrijfspand te verduurzamen, de financiering hiervan en de overige initiatieven in onze gemeente.

Energieloket Achterhoek(externe link)

Energietoeslag 2023

Laag inkomen en nog geen energietoeslag ontvangen? U kunt vanaf nu de energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 energietoeslag krijgen. De energietoeslag 2023 is vastgesteld op € 800. In opdracht van gemeente Aalten zorgt Laborijn voor de uitbetaling van de energietoeslag.
Inmiddels heeft Laborijn de energietoeslag 2023 uitbetaald aan:

  • inwoners met een uitkering;
  • inwoners zonder uitkering die de volledig energietoeslag 2022 hebben ontvangen en recht hebben op de energietoeslag 2023.

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, maar er dit jaar geen recht op hebben, of waar het niet van vastgesteld kon worden, hebben een brief ontvangen van Laborijn.

Energietoeslag 2023 aanvragen

Heeft u een laag inkomen en denkt u in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Op de website van Laborijn staan de geldende inkomensgrenzen en overige voorwaarden. Komt u in aanmerking? Dan kunt u de energietoeslag 2023 direct aanvragen bij Laborijn(externe link).

Stimuleringslening verduurzaming zakelijk vastgoed

Om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed, heeft de gemeente Aalten samen met SVn een regeling opgesteld. Het betreft een stimuleringslening voor de verduurzaming van winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming. Ook agrarische bedrijfsbebouwing kan met deze lening verduurzaamd worden. De lening is bedoeld voor eigenaren (ook particuliere) en huurders van vastgoed met een zakelijke bestemming. De regeling richt zich op MKB-ondernemers.

Stimuleringslening verduurzaming zakelijk vastgoed

Steunmaatregel voor sociaal maatschappelijke organisaties

De hoge energieprijzen raken iedereen. Ook de sociaal maatschappelijke organisaties ontkomen er niet aan. Het college van burgemeester en wethouders vinden de rol die sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties in de gemeente hebben dermate belangrijk, dat zij voor deze organisaties een maatwerkregeling heeft vastgesteld. Sociaal maatschappelijke organisaties die specifiek door de hoge energiekosten in financiële nood (dreigen te) komen, kunnen hier vanaf 1 januari 2023 een beroep op doen.

Meer over de steunmaatregel