De energietoeslag helpt mensen met een laag inkomen de hoge energierekening te kunnen betalen.

In 2022 is de energietoeslag voor het eerst uitbetaald. Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum ontvingen 1.300 euro energietoeslag op hun rekening. Was het inkomen net wat hoger, dan is een deel van die 1.300 euro als energietoeslag overgemaakt.

Energietoeslag in 2023

We verwachten dat huishoudens met een laag inkomen in 2023 opnieuw een energietoeslag krijgen. Dit is echter nog niet definitief besloten door het kabinet. Bij veel huishoudens valt de komende maanden wel de jaarafrekening voor gas en licht in de bus. Die energietoeslag is dus zeer welkom. Gemeente Aalten heeft daarom alvast een deel van de energietoeslag 2023 uitbetaald. Ondanks dat er nog geen besluit over is genomen door het kabinet.

Wat dit voor u betekent is afhankelijk van uw situatie. De verschillende mogelijkheden noemen we hieronder.

U heeft de energietoeslag 2022 volledig ontvangen

Iedereen die in 2022 de volledige energietoeslag van 1.300 euro heeft ontvangen, heeft in februari 500 euro ontvangen. Die 500 euro is een voorschot op de totale energietoeslag voor 2023.

U heeft de energietoeslag 2022 aangevraagd, maar nog niet ontvangen

Is uw aanvraag voor de energietoeslag 2022 nog in behandeling bij Laborijn? Als blijkt dat u recht heeft op de volledige energietoeslag van 1.300 euro, wordt de extra 500 euro direct gestort. U ontvangt dan dus 1.800 euro.

U heeft de energietoeslag 2022 deels ontvangen

Is uw inkomen net iets hoger dan 130% van het sociaal minimum? En heeft u vorig jaar een deel van de energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u nog géén voorschot. Zodra er een definitief besluit is over de energietoeslag 2023, wordt het voor u geldende bedrag aan u overgemaakt. U hoeft hiervoor niets te doen of aan te vragen.

U heeft de energietoeslag 2022 niet aangevraagd

In oktober 2022 zijn de inkomensgrenzen voor de energietoeslag door de gemeente Aalten verhoogd (zie hieronder). Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor de energieslag van 1.300 euro of een deel daarvan. U kunt de energietoeslag 2022 nog aanvragen tot en met 30 juni 2023 via www.laborijn.nl/energietoeslag(externe link).

Vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag of over uw situatie? Kijk op de website van Laborijn: www.laborijn.nl/energietoeslag(externe link). Of neem contact op met Laborijn via telefoon (0314) 654 654 of via e-mail: contact@laborijn.nl.

Inkomensgrenzen

  •     Alleenstaand of alleenstaand ouder:              € 1.432,37         
  •     Gehuwd of samenwonend:                              € 2.046,24                    netto per maand,
  •     Alleenstaand met AOW:                                    € 1.593,37                    inclusief vakantiegeld
  •     Gehuwd of samenwonend met AOW:            € 2.158,47

Als u medebewoners boven de 21 jaar heeft, dan kan het bedrag dat voor u van toepassing is lager uitvallen. Neemt u in dat geval vooraf even contact op met Laborijn.

Uitzonderingen

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

  •     18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  •     student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  •     in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  •     of alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Aalten (dak- en thuislozen).