Inkomensgrenzen verhoogd tot 130% bijstandsniveau

De gemeente Aalten heeft besloten dat meer mensen de energietoeslag aan kunnen vragen. Daarvoor zijn de inkomensgrenzen verhoogd naar 130% van het bijstandsniveau. In het kader hieronder staan de nieuwe inkomensgrenzen.

De prijzen van energie zijn nogal altijd erg hoog. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming in de energiekosten, de energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag is € 1.300,- per huishouden. U kunt het t/m 31 december aanvragen voor het jaar 2022.

Berekening voor gedeeltelijke energietoeslag

Is uw maandelijkse inkomen net een paar tientjes hoger dan de nieuwe inkomensgrenzen? Dan is het wel heel zuur dat u helemaal niets krijgt. Daarom hebben we besloten dat u dan een deel van de energietoeslag krijgt. Tot ongeveer 100 euro boven de genoemde inkomensgrenzen is het zinvol de energietoeslag aan te vragen.

Wie kunnen de energietoeslag aanvragen?  

LET OP: verhoogde inkomensgrenzen, controleer of u (toch) in aanmerking komt.

U komt voor de energietoeslag in aanmerking als u een inkomen heeft van minder dan 130% van de bijstandsnorm. Dat bedrag verschilt per situatie. Per 1 juli 2022 zijn de inkomensgrenzen:

  •     Alleenstaand of alleenstaand ouder:              € 1.432,37         
  •     Gehuwd of samenwonend:                              € 2.046,24                    netto per maand,
  •     Alleenstaand met AOW:                                    € 1.593,37                    inclusief vakantiegeld
  •     Gehuwd of samenwonend met AOW:            € 2.158,47

Als u medebewoners boven de 21 jaar heeft, dan kan het bedrag dat voor u van toepassing is lager uitvallen. Neemt u in dat geval vooraf even contact op met Laborijn.

Uitzonderingen

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

  •     18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  •     student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  •     in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  •     of alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Aalten (dak- en thuislozen).

Energietoeslag aanvragen

Het aanvraagformulier energietoeslag vindt u op de website van Laborijn(externe link). Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? De formulierenbrigade van Humanitas helpt u daar graag bij. U kunt langsgaan in Aalten: Ahof, Polstraat 9 (op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur) of in Dinxperlo: Kulturhus, Maurits Prinsstraat 6 (op dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur).

Heeft u de energietoeslag eerder aangevraagd en bent u afgewezen?

Dan wordt uw aanvraag  automatisch opnieuw beoordeeld. Komt u door de verruimde inkomensgrenzen nu wel in aanmerking?

Vragen

Heeft u vragen over de energietoeslag of de uitbetaling? Twijfelt u of u met uw inkomen recht heeft op de toeslag? Neemt u dan contact op met Laborijn. Dat kan telefonisch: (0314) 654 654 of per e-mail: contact@laborijn.nl. Laborijn is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Ook in 2023 energietoeslag

Het rijk heeft besloten dat mensen met een laag inkomen ook in 2023 in aanmerking komen voor de energietoeslag. Gemeente Aalten hanteert daarvoor dezelfde (hogere) inkomensgrenzen als voor 2022. Heeft u de energietoeslag voor 2022 aangevraagd en ontvangen? Dan maken wij de energietoeslag 2023 automatisch aan u over. Aanvragen van de energietoeslag 2023 is mogelijk vanaf januari 2023. Mogelijk wordt de energietoeslag voor 2023 niet in een keer, maar in delen aan u uitbetaald. Daarover is nog geen besluit genomen. Uiteraard informeren wij u hierover nog.