De gemeenten in de Achterhoek hebben onlangs afspraken met elkaar gemaakt over de huisvesting van vluchtelingen en statushouders. Elke gemeente moet een extra steentje bijdragen, dus ook de gemeente Aalten. 

Op dit moment verblijven er 71 Oekraïense vluchtelingen in een tijdelijke opvang van de gemeente Aalten. De verwachting is dat er meer vluchtelingen deze kant op komen. Afgesproken is daarom dat de gemeente Aalten op zoek gaat naar gemeentelijke opvang voor totaal 165 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is afgesproken dat we 100 opvangplekken voor asielzoekers gaan realiseren en nog 6 plekken voor crisisopvang. We hebben al de verplichting om jaarlijks 80 tot 100 statushouders te huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers van wie de asielaanvraag is goedgekeurd. Ze hebben het recht om in ons land te blijven en daarmee ook recht op permanente huisvesting. Het vinden van die permanente huisvesting is lastig. Daarom is afgesproken dat we 100 plekken zoeken waar statushouders tijdelijk kunnen wonen tot er reguliere huisvesting voor hen beschikbaar is.

We hebben dus alles bij elkaar voor zo’n 300 mensen extra tijdelijke woonruimte nodig. 

Aandacht

Iedereen moet fijn kunnen wonen in onze mooie gemeente. Dat geldt natuurlijk voor mensen die hier zijn geboren en getogen, maar ook voor nieuwkomers die vaak alleen maar op zoek zijn naar een plek waar ze veilig zijn. De een ziet de komst van nieuwkomers als een kans om kennis te maken met een andere cultuur, een ander kijkt er misschien met iets meer zorgen naar. Niet iedereen zal daar dus hetzelfde over denken en daar hebben we aandacht voor. Zo besteden we aandacht aan de nieuwkomers, door hen goed te begeleiden en zich thuis te laten voelen. Maar we zullen ook zeker aandacht hebben voor u en voor eventuele vragen die u heeft. Wat heeft u nodig om fijn te wonen en wat is helpend om u prettig samen te laten leven met de nieuwkomers?

Hoe nu verder?

Het vinden van zoveel extra woonruimte is geen eenvoudige opgave, en niet voor iedereen zullen we op korte termijn een plek hebben gevonden. Terwijl de nood wel heel hoog is. We moeten dus vooral op zoek naar locaties die, op relatief korte termijn, geschikt zijn of geschikt kunnen worden gemaakt voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld gebouwen die nu leeg staan en aan tijdelijke woonunits of flexwoningen. Op het moment dat wij denken een geschikte locatie gevonden te hebben, zullen wij omwonenden informeren. Bent u omwonende? Dan zullen wij u ook vragen mee te denken over wat er nodig is om zowel de nieuwkomers als uzelf een fijne woonplek te bieden.

Denkt u met ons mee?

Voor de komende jaren zijn er plannen voor ruim 1.000 nieuwe woningen in de gemeente Aalten. Slechts een heel klein aantal daarvan zal straks door nieuwkomers worden bewoond. Onze opdracht is dus andere locaties in de gemeente te vinden die geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders. Heeft u ideeën voor alternatieve woonoplossingen of -locaties, dan horen we die graag! Aanbevelingen voor hoe we zo goed mogelijk kunnen samen-leven zijn ook welkom. U kunt uw ideeën en suggesties sturen naar gemeente@aalten.nl