HOME  |  In de gemeente  |  Bekendmakingen  |  Ruimtelijke plannen  |  Uitbreiding supermarkt Albert Heijn De Hoven Aalten

Uitbreiding supermarkt Albert Heijn De Hoven Aalten

Dit item is verlopen op 02-03-2020.

Albert Heijn (AH) wil de supermarkt aan De Hoven 25 in Aalten uitbreiden en heeft hiervoor een schetsplan gemaakt.

Bouwplan

De uitbreiding komt aan de westzijde van de bestaande supermarkt (aan de zijde van parkeerterrein De Hoven). Hiervoor worden de aangrenzende winkelpanden De Hoven 27-29 en Hogestraat 16-18 met bovenwoningen gesloopt. De bibliotheek, die nu onder de supermarkt is gevestigd, wordt verbouwd tot parkeergarage met een in- en uitrit vanaf De Hoven. De beoogde nieuwe locatie voor de bibliotheek is aan het Lage Blik 28 (de voormalige Aldi). Boven de supermarkt komen drie appartementen. Vanwege deze ontwikkeling wordt het parkeerterrein De Hoven deels heringericht.

Informatiebijeenkomst

Voordat de plannen verder worden uitgewerkt willen we graag uw mening horen. Op donderdag 6 december 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst. We starten met een korte presentatie van de plannen waarna u deze kunt bekijken, vragen kunt stellen en uw mening kunt laten horen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt 7 in Aalten (ingang bestuurscentrum). U bent van harte welkom!

Inzien

Vanaf vrijdag 7 december 2018 kunt u de plannen bekijken door op onderstaande link te klikken. Ook kan het plan tijdens openingstijden worden ingezien in het gemeentekantoor, locatie Hofstraat 8 in Aalten.

Reageren

Iedereen kan vóór 4 januari 2019 reageren op het plan. Uw reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, postbus 119, 7120 AC Aalten.

Vooraankondiging bestemmingsplan

Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. Deze bekendmaking is tevens een aankondiging op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dat een nieuw bestemmingsplan voor deze ontwikkeling wordt voorbereid.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie