HOME  |  In de gemeente  |  Bekendmakingen  |  Ruimtelijke plannen  |  Uitwerkingsplan 'Kern Dinxperlo, uitwerking Veldmate - 3 woningen'

Uitwerkingsplan 'Kern Dinxperlo, uitwerking Veldmate - 3 woningen'

Dit item is verlopen op 02-03-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo 2012, uitwerking Veldmate – 3 woningen’ ongewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen aan de noordzijde van de Veldmate te Dinxperlo (in het gebied tussen de woningen Veldmate 19a en 21) mogelijk.

Inzien

Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.UP00005-VG01) of door op onderstaande link te klikken. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8, Aalten).

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht en er zijn bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, gedurende de beroepstermijn beroep instellen.

De beroepstermijn is van 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer H. Scheffer via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl 

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie