HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Bericht van burgemeester Stapelkamp (14)

Bericht van burgemeester Stapelkamp (14) (08-07-2020)

foto burgemeester Stapelkamp

Vrijheid in verantwoordelijkheid

Met het opheffen van de meeste beperkingen door het kabinet komt de crisis in een andere fase. Vrijheid in verantwoordelijkheid, zo zou je deze fase kunnen noemen. Het kabinet legt daarbij nog meer de verantwoordelijkheid bij burgers, bij u, bij jou en bij mij dus. Veel mag weer, maar niet alles wat mag is wenselijk en verstandig. Nog geen 10% van onze bevolking heeft het virus gehad, meer dan 90% van ons allen loopt dus gevaar het alsnog te krijgen.

Het virus is grotendeels terug gedrongen maar nog niet verdwenen. Niet uit ons land en zeker niet uit het buitenland. Een nieuwe uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis laat ons opschrikken. En de grote uitbraak in Duitsland met een paar duizend besmettingen laat zien dat een enkele virusuitbraak voor tienduizenden mensen gevolgen heeft. Zelfs in hun eigen land zijn mensen niet meer overal welkom als ze uit de getroffen districten komen.

Nederland is een open samenleving, velen hebben familie over de grens, of een baan, klanten, leveranciers, enzovoort. En de zomervakantie komt er aan, velen zullen misschien in Nederland blijven maar ongetwijfeld zal de aantrekkingskracht van de bergen, meren, stranden, het eten en drinken en de sfeer in het buitenland groot zijn. Voor zowel degenen die thuis blijven als voor iedereen die zich in Nederland of elders gaat ontspannen blijft gelden dat we afstand houden en groepen mijden. Dan kan je immers niemand besmetten en/of zelf besmet raken.

Evenementen

Dat uitgangspunt zal voor mij ook leidend zijn bij het beoordelen van aanvragen voor evenementen en samenkomsten de komende maanden. Veel organisatoren van grotere evenementen hebben hun evenement al afgeblazen, maar een enkeling twijfelt nog. Zij worstelen met de vraag of ze de verantwoordelijkheid kunnen nemen en waarmaken voor de bezoekers van hun feest. Kunnen zij garanderen dat bezoekers anderhalve meter afstand houden, ook als er vrolijke muziek klinkt en bezoekers drie, vier (…, zes, zeven, …) glazen gerstenat op hebben? Kunnen zij garanderen dat bezoekers blijven zitten? Dit zijn de eisen die vanuit het kabinet opgelegd zijn en die het voor veel organisatoren erg lastig maken om al snel wat op touw te zetten. Voor mij als verantwoordelijke binnen de gemeente de taak om een vergunningaanvraag aan dit soort aspecten te toetsen. De precieze voorwaarden staan in de noodverordening van de veiligheidsregio. Ook voor mij als burgemeester geen eenvoudige zaak. Kan ik de veiligheid van bezoekers voldoende garanderen? Voor grotere evenementen is de aanvraagtermijn twaalf weken en die zullen we nu over het algemeen wel nodig hebben, ook al vanwege de benodigde adviezen van politie, brandweer en gezondheidsdienst.

‘Bij twijfel niet inhalen’ is voorlopig mijn uitgangspunt. Het doet mij dan ook goed dat na zorgvuldige afweging van alle voors en tegens Stichting Volksfeest Aalten in overleg met mij en na afstemming met betrokken horecaondernemingen besloten heeft om dit jaar het Volksfeest niet door te laten gaan. Niet prettig natuurlijk, misschien wel de eerste keer sinds de oorlog dat het Volksfeest niet doorgaat, maar gezondheid gaat voor gezelligheid, nieuwe uitbraken moeten we zien te voorkomen.

Kennen en gekend zijn

Dit is mijn laatste coronabrief. Tenminste, als alles goed gaat en het virus niet weer terugkomt in dezelfde hevigheid als we net achter ons hebben. In deze brieven heb ik u proberen mee te nemen in de lokale bestrijding van het virus. Ik heb u uitgelegd wat ik als crisismanager heb gedaan en wat het college heeft gedaan om de gevolgen te bestrijden. Hoewel de wettelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden in een crisis bij de burgemeester liggen, hebben we ons zo veel als mogelijk ook als collegeteam ingezet. En de gemeenteraad heeft ons daartoe ook de ruimte gegeven en gesteund, ook hen dank ik voor het vertrouwen! We hebben mensen een hart onder de riem gestoken, aandacht voor problemen gevraagd, het uitkeren van financiële tegemoetkomingen georganiseerd, uitstel van betalingen mogelijk gemaakt, meegedacht met scholen, zorginstellingen en verenigingen en voor de lokale horeca de uitbreiding van terrassen geregeld. Het was vast niet volmaakt maar ik ben wel tevreden met hoe we dit samen hebben kunnen doen, samen met heel veel mensen uit onze samenleving. Scholen, kerken, Figulus Welzijn, ondernemers, verenigingen, zorginstellingen, huisartsen, met wie hebben we niet samengewerkt? Elkaar kennen en gekend worden maakt in zo’n crisis veel uit. De Aaltense gemeenschap heeft zich van zijn beste kanten laten zien, er zijn weinig conflicten geweest en de handhavers konden de situatie goed aan. Laten we die gemeenschapszin en zorg voor elkaar vasthouden de komende tijd.

Bedankt!

In deze laatste brief wil ik in het bijzonder een dankwoord richten aan onze eigen gemeentelijke medewerkers, waar heel veel op af is gekomen. In een crisis van ongekende omvang moesten zij – grotendeels vanuit huis - de dienstverlening aan u overeind houden, de regels afdwingen, informatie verstrekken over wat wel en niet kon en gewoon doorgaan met het sluiten van huwelijken, het afgeven van vergunningen, het verstrekken van subsidies en het onderhouden van de buitenruimte. En heel belangrijk, het computernetwerk in de lucht houden waarop plotsklaps bijna de hele organisatie van ruim 200 medewerkers vanuit huis moest werken. Terwijl ook onze ambtenaren hun huishouden moesten runnen, kinderen opvangen en zich zorgen maakten over kwetsbare naasten. Er zal heus wel eens iets zijn misgegaan, maar het meeste werk is gewoon doorgegaan. Als college zijn we trots op jullie, zeer bedankt voor jullie tomeloze inzet voor onze gemeenschap!

Geniet van een hopelijk mooie, niet te hete en te droge zomer, in onze ongelooflijk mooie Achterhoek of daarbuiten. Blijf voorzichtig en houd afstand, ofwel goodgaon en weerkomm’n!

Met een hartelijke groet van het hele college,

Burgemeester Anton Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie