HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Bericht van burgemeester Stapelkamp (16)

Bericht van burgemeester Stapelkamp (16) (19-10-2020)

Alle hens aan dek

Afgelopen weken werden we verrast door een grote toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook in de Achterhoek en gemeente Aalten helaas. Maandenlang, vanaf half mei, hadden we in onze gemeente weinig besmettingen meer en helemaal geen ziekenhuisopnames en overlijdens. En nu opeens dagelijks soms meer dan tien nieuwe besmettingen erbij en ook weer de eerste opnames in een ziekenhuis. Ook bij ons raast het virus dus door de gemeenschap, niet meer vooral bij jongeren maar ook weer meer bij ouderen. En we weten dat ouderen kwetsbaarder zijn. Er zijn op dit moment vele tientallen tot misschien wel enkele honderden dorpsgenoten besmet. Velen zullen dat misschien niet eens weten, dat maakt de risico’s alleen maar groter. Het is nu echt alle hens aan dek, we zullen samen alles op alles moeten zetten om het virus terug te dringen. De nieuwe maatregelen veroorzaken veel schade en die moeten we zo snel mogelijk zien te beperken, we moeten er nu samen de schouders onder zetten. Heel veel mensen hebben echt hun best gedaan om zich corona proof te gedragen, om zich aan de voorschriften te houden. Ik klaag niet over de medewerking van velen van u de afgelopen maanden, maar niet iedereen deed het en het blijkt in ieder geval nu te weinig. Van mij als gemeentelijke crisisleider wordt nu dan ook verwacht om scherp op de naleving van de afgekondigde noodverordening toe te laten zien door politie en gemeentelijke toezichthouders. Niet mijn hobby, daarvoor solliciteer je niet op het burgemeesterschap, Ankomm’n en mee-eten, werken aan het Arfgoodbeleid en de Duits-Nederlandse samenwerking is veel plezieriger, maar ik zal het wel met overtuiging doen. De situatie vraagt om stevig en consequent optreden van de overheid. Van iedereen wordt naleving van de regels verwacht en desnoods wordt bestraffend opgetreden. Daar wil ik eerlijk en duidelijk over zijn.

Aandacht voor elkaar

In mijn column Dichterbij in dit blad deed ik vorige week al de oproep om aandacht te geven aan elkaar. De maatregelen treffen ons allemaal, maar de een heeft er veel meer schade en last van dan de ander. Er wordt veel van ons gevraagd aan weerbaarheid, stressbestendigheid en veerkracht. Daarom opnieuw mijn oproep om elkaar in de gaten te houden. Maar ook om goed op uzelf te letten. Redt u het nog wel, mentaal, lichamelijk en financieel? En is het antwoord ‘Nee, ik red het even niet meer’ en begint u onder de zorgen en problemen te lijden? Aarzel dan niet om hulp te zoeken en uw zorgen uit te spreken naar elkaar. We zijn sociale wezens, hebben elkaar nodig en daar hoeft u zich niet voor te schamen. Bel naar Figulus (Aalten 0543-47 39 93 / Dinxperlo 0315-65 52 82) voor praktische hulp/eenzaamheid, uw imam/ouderling/pastoor/voorganger, uw huisarts of andere vertrouwenspersoon, naar Laborijn (0314-65 46 54) voor vragen rond uitkeringen en steunmaatregelen of eventueel naar de gemeente.
Ga niet in uw eentje zitten somberen en tobben. Vraag hulp en/of aandacht van anderen. We zijn er voor elkaar, de afgelopen maanden hebben laten zien dat velen zich willen inzetten voor de medemens. Dat kwam ook mooi naar voren in een interview dat Martin Huning van ’t Noorden en ikzelf hadden met De Telegraaf. De kop was veelzeggend: ‘Aalten, groots in het kleine’. En beste Dinxpersen, daar werden ook jullie mee bedoeld, maar voor die verre Amsterdammers zijn we een pot nat natuurlijk.

Wees lief voor elkaar

Een wat minder prettig gevolg van de aandacht voor elkaar is dat we bijna overspoeld worden met telefoontjes en mails van klagende inwoners. Klachten en meldingen over de buitenruimte, schade aan straten en paden, overhangende takken, zwerfvuil, volle prullenbakken enzovoort. Mensen zijn meer thuis en maken vaker een ommetje dus er valt meer op, is onze analyse. Er wordt ook veel over (over)buren geklaagd. We zitten blijkbaar veel meer op elkaars lip. We horen, zien en ruiken meer van elkaar door al dat thuiszitten en de lontjes worden korter, is de ervaring van onze medewerkers. En dat lijkt me minder prettig. Mensen, houd een beetje rekening met elkaar, spreek elkaar op een open en vriendelijke manier aan en wacht daar niet te lang mee. Als de stoom uit je oren komt heeft een gesprek niet zo veel zin meer. Je komt dan al gauw bedreigend over en luisteren naar de ander is dan ook lastig. Wees een beetje lief voor elkaar, zou ik zeggen. Wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten is onze lokale middenstand en horeca te steunen door bij hen een boek en een broek, een afhaalmaaltijd en  materiaal voor huisvlijt of noem maar op te kopen. Willen we een ruim bestand aan winkels en horeca overhouden dan moeten we ze de winter doorhelpen.

Met een hartelijke groet, ook namens raad en college,

Burgemeester Anton Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie