HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Einde steunpakket voor banen en economie - Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) vereenvoudigd

Einde steunpakket voor banen en economie - Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) vereenvoudigd (30-09-2021)

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Per 1 oktober stopt de rijksoverheid met het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door.

In totaal heeft de Rijksoverheid ruim 80 miljard euro aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket voor banen en economie in maart 2020. Met als resultaat dat het aantal faillissementen beperkt is gebleven en dat de werkloosheidscijfers laag zijn. Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021.

Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse belastingmaatregelen vanaf 1 oktober niet worden verlengd.

Bijstand voor zelfstandigen

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Voor de gemeente Aalten wordt dit uitgevoerd door Laborijn. Tot het eind van dit jaar is de regeling vereenvoudigd, zodat ondernemers die onder het bijstandsniveau komen, snel kunnen worden geholpen:

  • Zelfstandigen kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen.
  • Er wordt geen vermogenstoets gedaan.
  • De hoogte van het inkomen en de Bbz-uitkering worden per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2022 gelden deze wijzigingen van de Bbz niet meer.

Let op! Voor Bbz of IOAZ moet u meer informatie aanleveren dan voor de Tozo of TONK. De aanvraag kost ook meer tijd.
Eén van de zaken waarnaar gekeken wordt is of uw bedrijf vóór corona levensvatbaar was en of uw bedrijf dat na de tijdelijke ondersteuning weer zal zijn.

Hoe kan ik een Bbz-regeling vereenvoudigd aanvragen?

U neemt telefonisch of per e-mail contact op met Laborijn via 0314 654 654 of zelfstandigen@Laborijn.nl
U heeft een telefonisch gesprek met een Bbz-specialist en krijgt een vereenvoudigd aanvraagformulier toegestuurd.
U vult het aanvraagformulier in en stuurt deze terug, inclusief de gevraagde bewijsstukken.  
De Bbz-specialist beoordeelt vervolgens uw aanvraag.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie