HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Gewijzigd en verlengd tot en met 31 december: financiële steun voor activiteiten en initiatieven

Gewijzigd en verlengd tot en met 31 december: financiële steun voor activiteiten en initiatieven (10-05-2022)

De beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie zijn opgeheven. De in onze gemeente actieve sociaal maatschappelijke organisaties kunnen hun reguliere activiteiten weer oppakken. Ze doen dat ook al volop. Toch betekent dat niet dat de negatieve effecten van de coronapandemie en de maatregelen ineens zijn verdwenen. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld te maken met ledenverlies en nog niet alle inwoners hebben de weg teruggevonden naar activiteiten.

Het college wil de sociaal maatschappelijke organisaties en vrijwillige bewonersinitiatieven daarom blijven ondersteunen. Want juist nu is het belangrijk om initiatieven en activiteiten, gericht op het herstellen van sociale schade, te stimuleren. Die stimulans biedt het college van burgemeester en wethouders met de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode’. Deze tijdelijke subsidieregeling loopt vooralsnog tot en met 31 december 2022.

Voor nieuwe of vernieuwende activiteiten

Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal 3.000 euro (maximaal 6.000 euro per kalenderjaar). Het gaat dan om financiële steun voor nieuwe of vernieuwende activiteiten of initiatieven, die zijn geïnspireerd op de coronacrisis en gericht zijn op (blijvend) herstel van de sociale schade die erdoor is veroorzaakt. De activiteiten of initiatieven moeten qua opzet een aantoonbaar vernieuwend karakter hebben ten opzichte van het bestaande aanbod. Ook moeten ze gericht zijn op een (grotere) groep inwoners.

Lees alle voorwaarden van deze tijdelijke subsidieregeling voor u een bijdrage aanvraagt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie