HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs (30-09-2021)

Vanaf zaterdag 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. De horeca kan hierdoor weer op maximale capaciteit open en alle evenementen zijn toegestaan.

Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen in Nederland minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is niet gevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en houdt iedereen toegang tot zorg.

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid

Op locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt, wordt het coronatoegangsbewijs ingezet. Zo wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Gebruik van het coronatoegangsbewijs draagt ook bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Vanaf 25 september heeft iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig:

  • in alle horeca (behalve afhaalrestaurants),
  • bij evenementen, zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden en
  • bij vertoning van kunst en cultuur, zoals in bioscopen en theaters.

Dit geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet u naast het coronatoegangsbewijs ook uw identiteitsbewijs laten zien.

Lees alles over het coronatoegangsbewijs en de CoronaCheck-app.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven van belang, ook als u al gevaccineerd bent.

Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en bij klachten testen bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes dragen hieraan bij.

Thuiswerken

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen kantoor en thuis.

Mondkapjes in OV en op luchthavens

Op het vliegveld, in vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. Op perrons en stations is het niet meer verplicht.

Onderwijs

In het mbo en hoger onderwijs vervalt vanaf 25 september de maximale groepsgrootte van 75 personen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht.

Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang of het basisonderwijs gaat dat kind in quarantaine. Het is niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

Derde prik

Voor sommige mensen met een ernstige afweerstoornis wordt een derde prik aangeraden. Zij ontvangen via hun medisch specialist een uitnodiging voor die derde prik.

Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus, is volgens de Gezondheidsraad voor andere mensen een extra prik (ook wel: boostervaccinatie) nu nog niet nodig.

Voorlopig tot november

De maatregelen gelden vanaf 25 september voor de komende periode. Het kabinet beoordeelt begin november of en welke maatregelen nodig blijven.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie