HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Nieuw steunpakket rijksoverheid voor ondernemers (25-05-2020)

Nieuw steunpakket rijksoverheid voor ondernemers (25-05-2020) (25-05-2020)

Op 20 mei heeft het kabinet de steunmaatregelen met 3 maanden verlengd en uitgebreid. Ook zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd. Voor een compleet overzicht en alle informatie kijk op www.ondernemersplein.kvk.nl.

In het kort:

• Steunpakket verlengd tot 1 september.
• Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) volgt TOGS op.
• Verlenging tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).
• Verlenging bijstand voor ondernemers (Tozo) met partnerinkomenstoets.
• Belastingmaatregelen zoals belastinguitstel verlengd tot 1 september.
• Coronakredietverlening en garanties aan ondernemers lopen door.

€ 4.000 voor ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers in een aantal specifieke sectoren die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen tot en met 15 juni 2020 een tegemoetkoming krijgen. Dit is een belastingvrije gift. U kunt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) tot 26 juni aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Na 15 juni gaat een nieuwe regeling in: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Vanaf half juni kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen) met maximaal 250 werknemers. En als uw omzet met meer dan 30% is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u bij het betalen van uw vaste lasten. De TVL geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en is maximaal € 20.000 voor die periode. De TVL wordt gezien als omzet, waardoor de NOW-subsidie mogelijk lager uitvalt.

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

U kunt ook in de maanden juni, juli en augustus een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). U kunt de NOW aanvragen bij UWV. UWV berekent de hoogte van uw tegemoetkoming op basis van de hoogte van het loon in de maand maart. Als u de NOW aanvraagt wordt u verplicht om uw werknemers te stimuleren voor bij- en omscholing.

Bijstand voor ondernemers (Tozo)

U kunt ook in de maanden juni, juli en augustus een tijdelijke aanvulling op uw inkomen aanvragen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen *. De Tozo is een extra Bbz-ondersteuning. U vraagt de Tozo aan bij Laborijn. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen.

* Toelichting: de uitkering wordt toegekend over een bepaalde periode, bijvoorbeeld 1 maart tot en met 31 maart 2020. Inkomsten van de aanvrager worden in mindering gebracht op de uitkering. Als deze inkomsten bij aanvang van de aanvraag duidelijk zijn, worden deze direct in mindering gebracht op de uitkering. Als deze inkomsten pas op een later moment duidelijk worden, dan is de aanvrager verplicht, op grond van artikel 17 Participatiewet, deze inkomsten door te geven. Deze inkomsten worden dan (alsnog) in mindering gebracht op de uitkering.

Tijdelijk geld lenen

• De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.
• De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
• De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
• Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente wordt in deze tijd verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits hiervoor met 6 miljoen euro.
• Start-ups, scale-ups en innovatieve mkb'ers kunnen een Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De overheid stelt hiervoor in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Of u kunt een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Verwachte maatregelen

Deze maatregelen zijn aangekondigd door de overheid, maar nog niet volledig uitgewerkt. Kijk regelmatig op www.ondernemersplein.kvk.nl voor updates.

• Extra steun voor de cultuursector: de overheid stelt € 300 miljoen beschikbaar voor de cultuursector. Daarmee steunt de overheid instellingen die belangrijk zijn. Op die manier kunnen zij na de crisis zorgen dat ondernemers in de culturele sector weer opdrachten krijgen.
• Seizoenswerk: er komt een aparte regeling voor bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van seizoenswerk.
• Flexwerkers: de overheid zoekt samen met VNG en UWV naar een oplossing om flexwerkers die na 1 maart zonder werk zijn komen te zitten door de coronacrisis en geen recht hebben op een uitkering, toch financieel te helpen.
• Overbruggingskrediet kleine bedrijven (KKC): kleine ondernemers kunnen binnenkort een lening tot € 50.000 aanvragen via de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). U kunt nu nog geen aanvraag doen, de regeling moet nog worden uitgewerkt. De aanvraag doet u straks via uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank.
• Vangnet voor sociaal advocaten: het kabinet komt met een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten die hun omzet vanuit gesubsidieerde rechtsbijstand zien dalen met 20%. De regeling moet nog worden uitgewerkt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie