HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Nieuwe noodverordening: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen (13-10)

Nieuwe noodverordening: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen (13-10) (13-10-2020)

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.

Noodverordening per 14 oktober

Meer informatie

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie