HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Ondersteuningspakket gemeente Aalten (update 1 oktober)

Ondersteuningspakket gemeente Aalten (update 1 oktober) (27-10-2020)

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ondernemers worden zwaar getroffen, maar ook verenigingen en inwoners. Voor ondernemers heeft het kabinet landelijke regelingen bekend gemaakt. De gemeente Aalten heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden bovenop dat pakket aan landelijke maatregelen.

Deze maatregelen van de gemeente vormen samen een eerste steunpakket. De komende maanden blijven we een en ander op de voet volgen. Ook is het waarschijnlijk dat er nog landelijke of andere grootschalige regelingen komen. Daar willen we nu niet op wachten, maar wanneer er aangesloten wordt bij zo’n maatregel, kan dit gevolgen hebben voor reeds verleende steun.

De ondersteuningsmaatregelen van de gemeente zijn zowel voor ondernemers, verenigingen als particuliere inwoners.

  • Het generieke uitstel van betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting) tot 1 oktober is niet verlengd. Iedereen die op dat moment nog niet betaald had, heeft een betalingsherinnering ontvangen. Inmiddels is het invorderingstraject opgestart. Komt u hierdoor in de betalingsproblemen? Het is altijd mogelijk op individueel verzoek een betalingsregeling te treffen. Neem daarvoor zo spoedig mogelijk contact met ons op.
  • De verzending van de aanslagen reclamebelasting is uitgesteld tot eind november 2020.
  • Kunt u gemeentelijke grond door de maatregelen niet gebruiken voor bijvoorbeeld een terras of voor vishandel? Afhankelijk van de duur van de maatregelen bekijken we hoe we daar mee omgaan. Het verzenden van de facturen is nog even uitgesteld.
  • De toeristenbelasting 2020 wordt pas na afloop van het seizoen opgelegd. Er zijn geen voorlopige aanslagen opgelegd.
  • De huur voor reeds ingeroosterde uren van binnensportaccommodaties die vanwege de maatregelen niet door konden gaan, wordt niet in rekening gebracht.
  • De gemeente betaalt haar facturen op dit moment binnen 14 dagen. Dit gaan we terugbrengen naar betaling direct na de laatste fiattering (nul dagen).
  • Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht voor evenementen die worden verplaatst. U kunt de leges ook terugvragen via gemeente@aalten.nl.
  • De gemeente Aalten probeert waar mogelijk investeringen die voor de komende jaren zijn gepland, eerder uit te voeren. Dit om de (lokale) markt te stimuleren.
  • Verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen lopen inkomsten en entreegelden mis. Bij grote problemen wordt naar maatwerkoplossingen gezocht.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie