HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Ondersteuningspakket gemeente Aalten

Ondersteuningspakket gemeente Aalten (31-03-2020)

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ondernemers worden zwaar getroffen, maar ook verenigingen en inwoners. Voor ondernemers heeft het kabinet landelijke regelingen bekend gemaakt. De gemeente Aalten heeft gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden bovenop dat pakket aan landelijke maatregelen.

Deze maatregelen van de gemeente vormen samen een eerste steunpakket. De komende maanden blijven we een en ander op de voet volgen. Ook is het waarschijnlijk dat er nog landelijke of andere grootschalige regelingen komen. Daar willen we nu niet op wachten, maar wanneer er aangesloten wordt bij zo’n maatregel, kan dit gevolgen hebben voor reeds verleende steun.

De ondersteuningsmaatregelen van de gemeente zijn zowel voor ondernemers, verenigingen als particuliere inwoners.Ondersteuningsmaatregelen voor inwoners, ondernemers en verenigingen in het kort

 • De gemeente schort de betalingsverplichting gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting) op tot 1 oktober 2020. Dit betekent dat u mag wachten met betalen van de aanslag tot 1 oktober 2020. U hoeft dit niet aan te vragen.
  Heeft u de gemeente een machtiging gegeven om de aanslag gemeentelijke belastingen in termijnen van uw rekening af te schrijven? Dan kunt u verzoeken die afschrijvingen uit te stellen tot 1 oktober 2020. Dit gaat niet automatisch. U kunt het eenvoudig aanvragen door een mailtje met uw naam, adres en woonplaats te sturen naar gemeente@aalten.nl. De aanslag gemeentelijke belastingen wordt dan vanaf oktober 2020 in drie termijnen (31 oktober, 30 november en 31 december 2020) automatisch door de gemeente van uw rekening afgeschreven.
 • Reclamebelasting wordt op z’n vroegst in september opgelegd (was mei).
 • Kunt u gemeentelijke grond door de maatregelen niet gebruiken voor bijvoorbeeld een terras of voor vishandel? Dan ontvangt u nu geen factuur voor de huur van die grond. In augustus bekijken we nogmaals hoe we hiermee omgaan. Een factuur ontvangt u op z’n vroegst in september.
 • De toeristenbelasting 2020 wordt pas na afloop van het seizoen opgelegd. Er worden ook geen voorlopige aanslagen opgelegd.
 • De huur voor reeds ingeroosterde uren van binnensportaccommodaties die vanwege de maatregelen niet door konden gaan, wordt niet in rekening gebracht.
 • De gemeente betaalt haar facturen op dit moment binnen 14 dagen. Dit gaan we terugbrengen naar betaling direct na de laatste fiattering (nul dagen).
 • Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht voor evenementen die worden verplaatst. U kunt de leges ook terugvragen via gemeente@aalten.nl.
 • De gemeente Aalten probeert waar mogelijk investeringen die voor de komende jaren zijn gepland, eerder uit te voeren. Dit om de (lokale) markt te stimuleren.
 • Verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen lopen inkomsten en entreegelden mis. Bij grote problemen wordt naar maatwerkoplossingen gezocht.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie