HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Tip voor ondernemers, werkgevers en verenigingen

Tip voor ondernemers, werkgevers en verenigingen (11-06-2020)

Verzamelwebsite voor protocollen

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld, café en restaurant, de camping of de school. Dat vereist maatwerk: hoe houdt u 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkomt u dat medewerkers bij elkaar zitten tijdens de lunch? Hoe voorkomt u dat mensen in rijen dichtbij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op hun eigen praktijk en zij werken hard om voor hun eigen werkomgeving een protocol op te stellen of hebben dat al gedaan. Voor al deze protocollen is er nu een aparte website.

De website www.mijncoronaprotocol.nl biedt een overzicht van de beschikbare protocollen en wordt constant aangevuld. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche zelf. Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Ze betrekken hierbij ook werknemers, bijvoorbeeld via vakbonden.

Noodverordening is bepalend

Het brancheprotocol is een advies/richtlijn van de branche en heeft geen juridische status. De Noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft die juridische status wel en is voor onze gemeente bepalend voor wat wel of niet is toegestaan, ongeacht een brancheprotocol.  Ondernemers en exploitanten moeten de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moet zij hierop toezien. Bij excessen wordt opgetreden.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie