HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Uitstel betaling waterschapsbelasting

Uitstel betaling waterschapsbelasting (31-03-2020)

Ondernemers en zzp'ers kunnen betaling van de waterschapsbelasting uitstellen vanwege de coronamaatregelen.

Het belastingkantoor dat de belasting int voor Waterschap Rijn en IJssel, GBLT, biedt ondersteuning op het gebied van het betalen van de waterschapsbelastingen:

  • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020;
  • Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen;
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.

Uitstel van betalen aanvragen

Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Dit kan via de website van GBLT.

https://gblt.nl/nieuws/aanvraag-uitstel-betalen-ondernemers-zzper-lokale-belastingen. Meer informatie: gblt.nl

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie