HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Verlengd tot 1 juli 2022: Extra financiële steun voor activiteiten en initiatieven

Verlengd tot 1 juli 2022: Extra financiële steun voor activiteiten en initiatieven (22-06-2021)

De aanhoudende maatregelen en beperkingen door het coronavirus hebben effect op het welzijn van ons allemaal. Tegelijkertijd staan sociaal maatschappelijke organisaties financieel onder druk, omdat activiteiten noodgedwongen stilstaan of alleen op afgeslankte wijze plaats kunnen vinden. En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is om initiatieven en activiteiten, gericht op het voorkomen en herstellen van sociale schade, te stimuleren. Die stimulans biedt het college van burgemeester en wethouders met de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode’.

Voor bestaande en vernieuwende activiteiten

De tijdelijke subsidieregeling is verlengd en loopt vooralsnog tot 1 juli 2022. Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal 3.000 euro voor:

  • bestaande activiteiten die vanwege de beperkende coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Of die na versoepeling van de maatregelen en weer herstart kunnen worden, maar waarvoor dan wel extra kosten gemaakt moeten worden;
  • nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden van de coronacrisis zijn geïnspireerd. Deze activiteiten zijn er op gericht om op een creatieve manier, binnen de geldende maatregelen, de negatieve gevolgen van de beperkingen voor het sociale leven te voorkomen of te verbeteren.

Breed inzetbaar

De activiteit of het initiatief moet gericht zijn op (een grotere groep) inwoners van de gemeente Aalten. De subsidie kan worden aangevraagd door in de gemeente Aalten actieve sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties, en door lokale vrijwilligersinitiatieven. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag indirect een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, maar mag qua opzet geen specifiek commercieel doel hebben of commercieel belang hebben. Er kan voor meerdere activiteiten en initiatieven subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van 6.000 euro per aanvrager.

Op www.aalten.nl/corona staan alle voorwaarden van de tijdelijke subsidieregeling en is informatie over het aanvragen van een bijdrage beschikbaar,.

Maatwerkregeling en structurele subsidie blijven beschikbaar

Voor sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties die door de coronamaatregelen zodanig in financiële problemen komen dat hun voortbestaan wordt bedreigd, stelde het college in maart 2020 al een beoordelingskader voor financiële steun vast (maatwerkregeling). Na diverse verlengingen is ook die maatwerkregeling geldig tot 1 juli 2022. De Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode is niet van invloed op de maatwerkregeling en de structurele algemene subsidieregeling. Ook de projectsubsidieregeling het Naoberfonds blijven normaal van kracht.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie