HOME  |  In de gemeente  |  Gemeentelogo en -wapen

Gemeentelogo en -wapen

Logo

Het logo van de gemeente Aalten bestaat uit tekst in combinatie met een symbool (de boom). Het symbool mag in uitzonderlijke gevallen los van de tekst gebruikt worden in communicatiemiddelen. De tekst mag niet zonder het symbool gebruikt worden.

Er zijn vijf varianten van het logo:

  • Het logo op een witte achtergrond
  • Het logo op een oranje achtergrond
  • Het logo in één kleur, groen
  • Het logo in één kleur, oranje
  • Het logo in één kleur, wit

Het logo van de gemeente Aalten mag niet zonder schriftelijke toestemming in uitingen van derden geplaatst worden. Ook is het gebruik van logo’s die sterk lijken op het logo of beeldmerk van de gemeente Aalten niet toegestaan. Het logo mag niet worden vervormd of op een andere manier worden aangetast, zoals uitrekken, spiegelen, beeldmerk verplaatsen ten opzichte van woordbeeld en een ander lettertype gebruiken.

Wapen

Begin september 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders een officiële adviesaanvraag voor een nieuw wapen ingediend bij de Hoge Raad van Adel. In 2010 is het ontwerp van de Hoge Raad van Adel goedgekeurd door de gemeenteraad.

schild waarop afgebeeld twee zwaarden en een boom met daarboven een kroonDe Hoge Raad van Adel beschikt over het auteursrecht op de registertekening. De gemeente Aalten heeft het exclusieve recht het wapen te voeren. Het gemeentewapen wordt gebruikt bij officiële gelegenheden. Het recht tot gebruik hiervan door derden wordt daarom niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk toestemming verlenen voor het gebruik van het gemeentewapen voor niet-commerciële doeleinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Ook is het gebruik van beeldmerken die sterk lijken op het wapen niet toegestaan.

De Hoge Raad van Adel heeft opgemerkt dat het gemeentewapen helemaal los staat van de huisstijl van de gemeente Aalten. Het wapen wordt alleen in formele gevallen ingezet (ambtsketting, eremedaille, documenten en dragers die voor de ‘eeuwigheid’ bewaard moeten blijven).

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie