HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Aanslag gemeentelijke belastingen

Aanslag gemeentelijke belastingen

Dit item is verlopen op 31-03-2017.
rekenmachine en geld

Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 is op een aantal onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Alle gemeentelijke belastingen op 1 biljet

Net als vorig jaar ontvangt u nog 1 aanslagbiljet met daarop (indien van toepassing): onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing vastrecht, hondenbelasting en de afrekening van de ledigingen van uw containers over het jaar 2016. Zo ziet u in één oogopslag wat u jaarlijks aan de gemeente moet betalen.

Afvalstoffenheffing vastrecht

Vanaf 2017 gaan we het huisvuil ‘omgekeerd’ inzamelen. ROVA zamelt alleen nog het afval dat hergebruikt kan worden tegen ‘nultarief’ aan of bij huis in. Het restafval moet u naar een ondergrondse container brengen en daarvoor hebt u een pasje gekregen. Huishoudens in het buitengebied en kleine kernen houden hun restafvalcontainer. De nieuwe inzamelmethodiek heeft wel tot gevolg dat het vastrecht gestegen is naar € 96,50. Maar indien u uw afval goed scheidt zal de afrekening van het restafval over 2017 meevallen. Dit ziet u echter pas volgend jaar op uw aanslag.

Geen acceptgirokaart meer

Door de opkomst van internetbankieren is het gebruik van acceptgiro’s sterk afgenomen. De acceptgiro zal op termijn ook verdwijnen als betaalmiddel. Wij sturen daarom geen acceptgirokaarten meer mee. Wij kunnen ze ook niet op verzoek toesturen.

De belastingaanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldag zijn betaald op bankrekeningnummer NL70 BNGH 0285 1142 98. Dit kunt u doen met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren.

U kunt ook betalen via automatische incasso. Uw belastingaanslag wordt dan over 8 maanden gespreid (of over 4 maanden als het aanslagbedrag niet hoger dan € 100,- is).

Heeft u de gemeente nog niet gemachtigd om de belastingaanslag automatisch te incasseren, dan is een machtigingsformulier bijgesloten. Als u deze verder invult en terugstuurt, incasseren wij de aanslag 2017 van uw rekening. U profiteert dan ook gelijk van de ruimere betaaltermijnen.

Berichtenbox op ‘Mijn Overheid’

Met ingang van het belastingjaar 2017 biedt de gemeente Aalten inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt dan de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee willen wij de digitale dienstverlening vergroten.

Ruim 1300 belastingplichtigen hebben zich hiervoor al aangemeld en ontvangen de aanslag dus digitaal. Dit heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen altijd en overal inzien. Ook sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken.

Wilt u de belastingaanslag 2018 ook via MijnOverheid ontvangen? Dan moet u zich registeren op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Controleer na uw registratie of de gemeente Aalten is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’. Als u zich al eerder hebt geregistreerd voor de Berichtenbox , controleer dan of de gemeente Aalten is aangevinkt. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw actuele e-mailadres geregistreerd hebben bij MijnOverheid.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie