HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Aanslag gemeentelijke belastingen

Aanslag gemeentelijke belastingen

Een dezer dagen ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018. Dit biljet is op een aantal onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Alle gemeentelijke belastingen op 1 biljet

Net als voorgaande jaren ontvangt u nog 1 aanslagbiljet met daarop (indien van toepassing): onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing vastrecht, hondenbelasting en de afrekening van het aantal aanbiedingen c.q. ledigingen restafval over het jaar 2017.

Zo ziet u in één oogopslag wat u jaarlijks aan de gemeente moet betalen.

Afvalstoffenheffing

Dit jaar ontvangt u voor het eerst de afrekening van het ‘omgekeerd’ inzamelen. Op uw aanslagbiljet ziet u hoe vaak u van het afvalpasje gebruik hebt gemaakt. Voor huishoudens in het buitengebied en de kleine kernen is dat nog de restafvalcontainer.

Geen acceptgirokaart meer

Door de opkomst van internetbankieren is het gebruik van acceptgiro’s sterk afgenomen. De acceptgiro zal op termijn ook verdwijnen als betaalmiddel. Wij sturen daarom geen acceptgirokaarten meer mee. Wij kunnen ze ook niet op verzoek toesturen.

De belastingaanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldag zijn betaald op bankrekeningnummer NL70 BNGH 0285 1142 98. Dit kunt u doen met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. U kunt ook betalen via automatische incasso. Uw belastingaanslag wordt dan over 8 maanden gespreid (of over 4 maanden als het aanslagbedrag niet hoger dan € 100,- is).

Hebt u de gemeente nog niet gemachtigd om de belastingaanslag automatisch te incasseren, dan is een machtigingsformulier bijgesloten. Als u deze verder invult en terugstuurt, incasseren wij de aanslag 2018 nog van uw rekening. U profiteert dan ook gelijk van de ruimere betaaltermijnen.

Berichtenbox op ‘Mijn Overheid’

De gemeente Aalten biedt inwoners ook de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt dan de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee willen wij de digitale dienstverlening vergroten.

Ruim 3000 belastingplichtigen hebben zich inmiddels hiervoor aangemeld en ontvangen de aanslag dus digitaal. Dit heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen altijd en overal inzien. Ook sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken.

Nieuw is dat u uw aanslag ook online kunt betalen via Ideal.

Wilt u de belastingaanslag 2019 ook via MijnOverheid ontvangen? Dan moet u zich registeren op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Controleer na uw registratie of de gemeente Aalten is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’. Als u zich al eerder hebt geregistreerd voor de Berichtenbox , controleer dan of de gemeente Aalten is aangevinkt. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw actuele e-mailadres geregistreerd hebben bij MijnOverheid.

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!

Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, in de krant, op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het echt?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, neem dan contact met ons op. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. In voorgaande jaren hebben wij WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een inwoner. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 11 april 2018 bij de gemeente binnen zijn. Ook bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze gratis werken, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen, omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Die extra kosten worden uiteindelijk weer verrekend in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wél een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is echt gratis.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van het team Heffingen en GEO via tel. (0543) 49 33 33. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag!

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie