HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Aanslag gemeentelijke belastingen

Aanslag gemeentelijke belastingen

Een dezer dagen ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. De volgende onderwerpen willen wij graag aan u toelichten.

Alle gemeentelijke belastingen op 1 biljet

Net als voorgaande jaren ontvangt u nog 1 aanslagbiljet met daarop (indien van toepassing):
vastrecht, hondenbelasting en de afrekening van het aantal aanbiedingen c.q. ledigingen restafval over het jaar 2018.
Zo ziet u in één oogopslag wat u jaarlijks aan de gemeente moet betalen.

Afvalstoffenheffing

Op het aanslagbiljet staat ook de afrekening van het ‘omgekeerd’ inzamelen. Bij de grondslag ziet u hoe vaak u van het afvalpasje gebruik hebt gemaakt.
Voor huishoudens in het buitengebied en de kleine kernen is dat nog de restafvalcontainer.

Geen acceptgirokaart meer

Door de opkomst van internetbankieren is het gebruik van acceptgiro’s sterk afgenomen. De acceptgiro zal op termijn ook verdwijnen als betaalmiddel.
Wij sturen daarom geen acceptgirokaarten meer mee. Wij kunnen ze ook niet op verzoek toesturen.
De belastingaanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldag zijn betaald op bankrekeningnummer NL70 BNGH0285114298.
Dit kunt u doen met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. U kunt ook betalen via automatische incasso.
Uw belastingaanslag wordt dan over 8 maanden gespreid (of over 4 maanden als het aanslagbedrag niet hoger is dan € 100,-).
Hebt u de gemeente nog niet gemachtigd om de belastingaanslag automatisch te incasseren, dan is een machtigingsformulier bijgesloten.
Als u deze verder invult en terugstuurt, incasseren wij de aanslag 2019 nog van uw rekening.

Berichtenbox op ‘Mijn Overheid’

De gemeente Aalten biedt inwoners ook de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt dan de aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee willen wij de digitale dienstverlening vergroten. Ruim 3600 belastingplichtigen hebben zich inmiddels hiervoor aangemeld en ontvangen de aanslag dus digitaal. Dit heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen altijd en overal inzien. Ook sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken. Nieuw is dat u uw aanslag ook online kunt betalen via Ideal.

Wilt u de belastingaanslag 2020 ook via MijnOverheid ontvangen? Dan moet u zich registeren op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.
Controleer na uw registratie of de gemeente Aalten is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’. Als u zich al eerder hebt geregistreerd voor de Berichtenbox, controleer dan of de gemeente Aalten is aangevinkt. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw actuele e-mailadres geregistreerd hebben bij MijnOverheid.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie