HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Ankomm’n

Ankomm’n

bord boerenkool met stamppot

Mag ik, uw nieuwe burgemeester, bij u ankomm’n en bij u mee-eten?

Sinds 22 december mag ik burgemeester van Aalten zijn. Ik heb er jaren naar uitgekeken en Aalten op tal van manieren bestudeerd en verkend. Maar de inwoners, u dus, ken ik nog niet of nauwelijks. Er is al een heel inwerk- en kennismakingsprogramma voor me voorbereid waarbij ik met allerlei voor de hand liggende organisaties en functionarissen kennis zal maken, maar ik kom ook graag in contact met de inwoners van onze dorpen en kernen. Met u/jou dus, jong, middelbaar of oud, alleenstaand of in een gezinssituatie, zelfstandig of in een woonvoorziening, rijk of arm, allochtoon of autochtoon, nieuwkomer of hier geboren en getogen. U bent allemaal inwoner van de gemeente Aalten met een eigen verhaal en mening en ik ben burgemeester van u allen. Ik wil u dus allen graag ontmoeten.

Daarom ben ik zo vrij u te vragen om mij bij u thuis, in de eetzaal of in de kantine uit te nodigen tijdens het avondeten. Gewoon om u heel informeel te ontmoeten en uw kijk op de buurt, het dorp te vernemen, uw verhalen te horen over u en uw omgeving en activiteiten. Zonder agendapunten, alles mag aan de orde komen. Voor de goede orde, het is niet de bedoeling dat we een subsidie of een vergunning gaan regelen, daarvoor moet u op het gemeentekantoor zijn bij de medewerkers en eventueel een wethouder. En oude koeien mag u gerust uit de sloot halen, aan het eind van de ontmoeting stoppen we die weer gewoon daarin terug.

Er wordt niks bijzonders van u verwacht, gewoon eten wat de pot schaft. De planning is ongeveer van 17.00 - 19.00 uur. Als dat echt niet anders kan dan is een ontbijt of een lunch trouwens ook mogelijk. Ik probeer ongeveer één keer in de week zo’n ontmoeting te hebben, ongetwijfeld zal er tenslotte ook genoeg ander werk te doen zijn.

Ik kijk er naar uit, ben benieuwd naar de ontmoeting met u, dus tot gauw!

Nodig hier de burgemeester uit

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie