HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Anton Stapelkamp nieuwe burgemeester van Aalten

Anton Stapelkamp nieuwe burgemeester van Aalten

De gemeenteraad van Aalten heeft op 9 oktober een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Anton Stapelkamp benoemd als eerste burger van Aalten. Op 8 november is de benoeming definitief geworden.

Mr. A.B. Stapelkamp is (nog net) 55 jaar en geboren in ’s-Gravenhage. Hij is getrouwd en lid van de ChristenUnie. Hij heeft zijn familieroots in de gemeente Aalten liggen. Hij studeerde Nederlands Recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit in Leiden. Hij was 6 jaar docent en opleidingscoördinator Openbaar Bestuur en Sociale zekerheid bij het ROC Albeda in Rotterdam. Van 2001 tot 2010 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hij had de portefeuilles welzijn en zorg, sport en recreatie, onderwijs en cultuur.

Sinds begin 2011 is de heer Stapelkamp burgemeester van de Zeeuwse gemeente Kapelle.

De heer Stapelkamp wordt als burgemeester van Aalten aanbevolen, vanwege zijn ruime bestuurlijke ervaring, doortastendheid en hij past het beste in de profielschets. Hij straalt rust en vertrouwen uit en wordt ervaren als een krachtig boegbeeld zowel binnen als buiten Aalten.

Het besluit van de gemeenteraad vormt de afronding van een proces dat begon met de vaststelling van de profielschets door de raad waarin de kwaliteiten waren verwoord, waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen.

Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie het raadsbesluit voorbereid. In de vertrouwenscommissie zaten 7 raadsleden (van elke fractie één) aangevuld met twee vertegenwoordigers van het college, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseurs.

Op 8 november is het Koninklijk besluit vastgesteld, waarmee de benoeming definitief is geworden. Het is de bedoeling dat de heer Stapelkamp op 22 december 2017 wordt geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie