HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Bericht van burgemeester Stapelkamp (1)

Bericht van burgemeester Stapelkamp (1)

Beste inwoners van de gemeente Aalten,

“Het Corona-virus raast door de wereld en ook ons land en streek blijven helaas niet buiten schot. Meer dan honderdduizend mensen zijn wereldwijd besmet geraakt en duizenden zijn ondertussen gestorven als gevolg van dit nieuwe virus. De crisis die we mee maken is ongekend. Omdat het een nieuw virus betreft zijn de eigenschappen en effecten voor de gezondheid gedeeltelijk onbekend. Voor de gezondheidsdeskundigen en de verantwoordelijke bestuurders daarom dus ook erg lastig om op te reageren. De organisaties die belast zijn met crisisbeheersing en bestrijding zijn volop actief om de schade te beperken en de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Met dit bericht in De Band en Aalten Vooruit wil ik u uitleg geven over een aantal zaken en u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. En misschien nog wel het belangrijkste: ik doe een zeer dringend beroep op uw medewerking bij de beheersing en bestrijding van deze ernstige crisis.

Huidige situatie

Op het moment van schrijven (maandagochtend 16 maart) zijn er in de gemeente Aalten nog geen bevestigde gevallen van besmetting met het coronavirus. De Oost-Achterhoek lijkt tot nu toe enigszins gespaard maar dat geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Zeker ook omdat alleen bepaalde mensen nog maar getest kunnen worden. Vlak over de grens met Duitsland zijn er al tientallen gevallen bekend en ook daar zijn nu vergaande maatregelen getroffen.

De regering heeft een aantal zware maatregelen getroffen om de gevolgen van de uitbraak te beperken en de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Maatregelen die onze samenleving grotendeels tot stilstand brengen en die dus grote gevolgen voor iedereen hebben.

De belangrijkste algemene maatregelen zijn:

  • Neem de al eerder bekend gemaakte hygiënische voorschriften in acht. Handen geregeld goed wassen, geen handen schudden en ander contact, niezen en hoesten in de elleboog en houd afstand tot elkaar, bij voorkeur minimaal anderhalve meter.
  • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Gebruik papieren zakdoekjes, raak uw gezicht niet aan. Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren.
  • Het onderwijs en de kinderopvang zijn gesloten, op wat noodopvang na.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals kerken, musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En de horeca en tal van andere locaties dienen de deuren volledig te sluiten.
  • Mensen in heel Nederland wordt dringend opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: vermijd gezelschappen en openbaar vervoer.
  • In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Onder kwetsbare personen worden verstaan ouderen en personen met verminderde weerstand als gevolg van bepaalde ziektes en dergelijke.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met maandag 6 april.

Hoe nu verder?

Het is in het belang van ons allemaal dat we ons aan deze maatregelen houden. Doen we dat niet dan zijn de gevolgen enorm. Het virus zal dan nog langer rond gaan en ons leven ontregelen dan op dit moment al onontkoombaar is. Ik doe dus een zeer dringend beroep op uw medewerking.  En met u bedoel ik alle inwoners, ondernemers en verantwoordelijken van maatschappelijke organisaties. Alleen samen kunnen we de gevolgen beperken, alleen samen komen we uit deze crisis.

Ik besef dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn. De economische schade zal zeer groot zijn. Bedrijven liggen deels stil vanwege de overheidsmaatregelen of vanwege stilvallen van aanvoer en afvoer van producten. De regering heeft al maatregelen getroffen en er zullen er meer volgen.

Zeer velen waren ook bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen. Soms al langer dan een jaar en dan is het buitengewoon zuur om het dan te moeten afgelasten. Maar het is niet anders, onze gezondheid gaat nu voor, de maatregelen zijn echt nodig.

Op 29 maart zouden we bijvoorbeeld in Dinxperlo samen met onze Duitse buren de aftrap geven van de regionale viering van onze bevrijding. Op 3 april zou Prinses Margriet de tentoonstelling in het Nationaal Onderduikmuseum openen en zo kan ik nog wel even doorgaan. We zouden Samen onze Vrijheid Vieren. Dat gaat dus ook niet door maar we proberen het naar een andere nader te bepalen datum te verplaatsen. En dat zal voor nog veel meer activiteiten gelden als de crisis langer voortduurt.

Het was fijn om te zien dat velen al direct na het afkondigen van de maatregelen door de regering hun verantwoordelijkheid namen en hun bijeenkomsten en activiteiten afgelasten. Dat gold ook voor het last minute gebod voor de horeca om zondagavond dicht te gaan. Gelukkig valt het met het hamsteren hier nog wel mee, en hopelijk blijft dat ook zo. Verder is al goed te merken dat mensen thuis zijn gaan werken. Dat geldt ook voor de gemeente zelf. Dat zal wel tot gevolg hebben dat de dienstverlening minder is dan u van ons gewend bent. Ik reken op uw begrip hiervoor.

We zullen ons moeten voorbereiden op een zware situatie die veel zal vragen van de gezondheidszorg, van de overheid en haar medewerkers maar ook van u. Zeker als de crisissituatie nog geruime tijd voortduurt en daar zullen we wel vanuit moeten gaan ondertussen. Veiligheid en gezondheid staan daarbij voorop maar moeten wel steeds worden afgewogen tegen het risico van de ontwrichting van onze samenleving en economie.

Aandacht voor elkaar

In het bijzonder wil ik uw aandacht vragen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid wordt aangeraden in sociale onthouding te gaan. Maar mensen mogen natuurlijk niet wegkwijnen en ze moeten wel hun boodschappen in huis krijgen. Daarom roep ik u op om deze groep niet te vergeten. Tik eens op de voorruit, bel geregeld even op voor een praatje en om te vragen hoe het met hen gaat. En controleer of ze nog voldoende levensmiddelen en dergelijke in huis hebben. Naoberschap, de Achterhoek staat er bekend om en kan nu laten zien dat dat niet alleen iets van vroeger is maar nog echt in onze genen zit.

Bestuurlijke gevolgen corona-crisis

Binnen onze gemeente is een Gemeentelijk Beleidsteam samengesteld dat geregeld de crisis bespreekt en waar nodig maatregelen treft. Ook wordt bekeken hoe we de eigen organisatie en dienstverlening in de lucht kunnen houden. Ik zal ook de gemeenteraad geregeld op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

Voor de gecoördineerde bestrijding van dit soort crisissituaties hebben we in ons land veiligheidsregio’s. Onze Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft vorige week de bestuurlijke aansturing opgeschaald naar GRIP 4, maar alleen voor coronagerelateerde zaken. Deze fase, GRIP 4, houdt op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s in dat vanaf dat moment alle bevoegdheden van de lokale burgemeester op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid automatisch overgaan op de Voorzitter van de Veiligheidsregio. Het gaat daarbij om bevoegdheden uit tal van wetten zoals de Politiewet, de Gemeentewet en de Wet Openbare manifestaties. De Voorzitter krijgt ook aanwijzingen vanuit de regering en voert die daarna door in ons gebied zoals dus  bijvoorbeeld het verbieden van alle evenementen en samenkomsten met meer dan honderd personen.

Actuele betrouwbare informatie leest u op de websites www.rivm.nl en www.ggdnog.nl en www.aalten.nl

Vanuit het besef dat er veel van ons allen wordt gevraagd de komende tijd, wens ik u veel sterkte en wijsheid toe. Zorg goed voor elkaar.”

Burgemeester Anton Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie