HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Burgemeester Stapelkamp geïnstalleerd

Burgemeester Stapelkamp geïnstalleerd

foto burgemeester Stapelkamp

Op 22 december jl. is de heer A.B. (Anton) Stapelkamp tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Aalten. De heer Stapelkamp heeft tijdens deze bijzondere raadsvergadering de aanwezigen toegesproken en deze speech wil hij graag met u delen.

Beste mensen uit Aalten, raad en college, ambtelijke organisatie en ook vanuit de samenleving, officiële gasten, es freut mich dabei natürlich auch sehr verschiedene Deutsche Gäste in unsere Mitte zu haben, vrienden en familie,

Ik weet niet of u Frater Venantius nog kent, de zingende Limurgse frater die door Wim Sonneveld in 1963 tot leven werd gewekt. Hij werd wereldberoemd in heel Nederland met het liedje: 'Zeg maar ja tegen het leven'.  Het refrein eindigde met Zeg maar JA tegen het leven, anders zegt er het leven nog NEE.

Die vrolijke levenslust uit die sketch past bij mij, hier voor u staat een opgeruimd mens al heb ik zeker ook oog voor de gebrokenheid van ons bestaan, ik besef heel goed dat velen het niet zo makkelijk hebben in hun leven als dat ik dat haast mijn hele leven al heb. Zoals een collega mij zeven jaar geleden zei toen ik voorgedragen werd als burgemeester van Kapelle: “Jij bent toch wel een zondagskind, hè” en inderdaad, zo voel ik me zeker hier vandaag, want eindelijk sta ik hier dan. Al ben ik dan wel op een donderdag geboren.

Al een jaar of vier-vijf heb ik naar dit moment toegeleefd, eerst wikkend en wegend, pratend met Cecile maar gaandeweg met steeds meer overtuiging. Blijf ik hangen in Kapelle waar ik het goed naar mijn zin had en Cecile en ik steeds meer wortelden of ga ik voor een nieuwe uitdaging, als burgemeester of juist weer iets heel anders?

Nou, ik wil burgemeester blijven, was de conclusie van een Loopbaantraject voor burgemeesters, want in dat werk kan ik veel van mezelf kwijt en daar krijg ik veel energie van. En het liefst in Aalten. Het dorp waarvoor me de liefde al met de paplepel werd ingegoten, dorp van mijn voorouders, veilige toevlucht voor mijn vader en zijn broer Anton tijdens de laatste wereldoorlog. 

November 2016 maakte Bert Berghoef dan eindelijk bekend dat hij van een welverdiend pensioen gaat genieten. Het wordt serieus maar men neemt ruim de tijd en Arnold Gerritsen wordt als waarnemer aangesteld. Begin april mijn brief aan Zijne Majesteit de Koning en 31 mei word ik ontvangen door de heer Cornielje. In juli hoor ik dat ik op 31 augustus verwacht word bij de vertrouwenscommissie, met nog slechts drie concurrenten van de 21 over. 

Die week had ik hiervoor al vrijgehouden en dus boekten we een vakantieweekje in Aalten. Een prettig gesprek volgde en tegen mijn vrouw sprak ik de verwachting uit dat ik wel door zou gaan naar de tweede ronde op 13 september. En ja, al snel hoorde ik dat ik door mocht. Met hoeveel bleef een goed bewaard geheim. Ook die dag had ik al vrijgehouden dus zelfs mijn secretaresse Ineke die op mijn pincode na alles van me wist had niets in de gaten. Ook nu een prima gesprek waarin we tal van zaken flink uitdiepten. Vrij snel gebeld, ik was door maar wel nog eerst naar een assessment op 18 september. Toen werd het echt ingewikkeld want daar had ik geen rekening mee gehouden, maar door stom toeval, zou het echt???, had ik die dag nauwelijks afspraken. En nog voordat ik iets had geregeld stapt een ambtenaar bij me binnen en vraagt of ik er bezwaar tegen heb om die ene afspraak te verzetten. Nou, daar kon ik wel in meegaan.

Nog weer wat dagen later gebeld met de mededeling dat ik door was naar de laatste twee, maar dat zorgde bij mij voor verwarring, ik dacht daar immers al te zijn. En dus werd het peentjes zweten, jullie wisten er wel lekker de spanning in te houden, tot maar liefst 9 oktober totdat het verlossende woord kwam: Met Martin Veldhuizen, schikt het u even? Ik vreesde het ergste, de gedachte kwam bij me naar boven dat hij moed verzamelde om het slechte nieuws te vertellen. 'Gefeliciteerd, u wordt voorgedragen.' En dan is het feest, mensen zijn soms zelfs compleet verrast en uit het lood geslagen maar feliciteren je toch wat beduusd, emoties gieren door je kop.

En zo sta ik dus hier voor u, ik zeg niet alleen JA tegen het leven maar zeker ook JA tegen Aalten, dat is dus JA, JA. Als uw nieuwe burgemeester wil ik mijn beste krachten geven aan de gemeenschap van Aalten. Wat mag u en wat kunt u van mij behalve die vrolijke levenslust verwachten?

De Gemeentewet geeft het kader daarvoor en ik stip een aantal thema’s aan. Als Voorzitter mag ik de raad ondersteunen en stimuleren bij het uitoefenen van zijn duale taken. Een eigen politieke agenda heb ik niet. De raad die collectief als vertegenwoordiging van de Aaltense bevolking het algemeen belang bepaalt en dient – en dus niet individuele belangen van burgers, ondernemers en organisaties. De raad die zelfbewust de kaders stelt en het college en de burgemeester controleert bij de uitvoering. Maar wel het college en de burgemeester ook het vertrouwen en de ruimte geeft voor het dagelijkse besturen van de gemeente, het concreet toekennen van rechten en plichten, het handhaven van de regels. 

De burgemeester is daarbij de onafhankelijke ambtelijke bestuurder die de zorgvuldige besluitvormingsprocessen bewaakt, inclusief de beginselen van de rechtsstaat en de democratie. En dus ook opkomt voor de belangen van minderheden binnen en buiten de raad. 

De burgemeester ziet toe op een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden. Hoogst actueel in de Achterhoek. Laat ik hier helder uitspreken dat ik over het algemeen geen voorstander ben van opschaling omdat de menselijke maat daardoor meer en meer onder druk komt te staan. De democratie staat of valt met een hechte relatie tussen overheid en burger, waarbij men elkaar kent en gekend wordt. Maar als je dan dus zelfstandig en redelijk kleinschalig wilt blijven zal je wel moeten investeren in de kwaliteit van je eigen organisatie en in de samenwerking met je regionale partners voor de zaken waar je alleen te klein voor bent of waarin je samen gewoon veel sterker staat. Daar hebben de burgers van Aalten immers recht op, goede dienstverlening, goede beleidsvorming en uitvoering. De lat mag je, nee moet je, daarbij hoog leggen. En voor de raad brengt dat de uitdaging mee om in al die samenwerkingsvormen steeds heldere kaders te formuleren voor het college over wat we willen bereiken voor Aalten maar ook voor de regio. Als de zon schijnt in Doetinchem is het ook hier aangenaam vertoeven, dus gun elkaar ook het een en ander.

Und auch die Zusammenarbeit mit unsere Deutsche Partner ist wichtig dabei, die Grenze ist immer weniger eine geschlossene Grenze. Ich sehe aus nach unsere Zusammenarbeit.

De burgemeester dient volgens de Gemeentewet ook de bestuurlijke integriteit te bevorderen en terecht dat dit in de profielschets ook benadrukt wordt. Maar dat is een uitdaging, een opdracht voor ons allen, de burgemeester bevordert het bewustzijn, stimuleert het onderlinge gesprek, maar de normen worden gesteld en afgedwongen door raad en college waarbij de raad als hoogste orgaan een zware verantwoordelijkheid heeft. Kijk maar naar de gemeente Brunssum. Integriteit is de basis voor het vertrouwen van burgers in de overheid en daarmee ook de basis voor onze democratische rechtsstaat.  Elke Aaltenaar moet ervan uit kunnen gaan dat zijn overheid zich zelf aan de door haar uitgevaardigde regels en door haar opgestelde procedures houdt. Elke Aaltense burger, ondernemer en organisatie moet er op kunnen rekenen dat hij eerlijk en zonder aanzien des persoons wordt behandeld. Dat is een gezamenlijke opdracht waar door alle betrokkenen slechts met een volmondig JA op geantwoord kan worden, daar past geen JAO, JAO bij. Want anders verlies je als overheid alle gezag en alle vertrouwen. En beide komen te voet en gaan te paard, je verliest het sneller dan dat je het opbouwt. 

De burgemeester bevordert overigens een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden, aldus de wet. Een nogal ruime bepaling die onder collega's nogal eens vertaald wordt met 'Je gaat overal over maar hebt nergens wat over te zeggen.' Hij is daarbij de ambassadeur van de gemeente, het boegbeeld, degene die de gemeente zo nu en dan op de kaart zet. 

Iets wat niet in de wet staat, maar zeker zo belangrijk, is dat de burgemeester ook burgervader is. Dat is de zachte kant van het ambt, benaderbaar, stimulerend, troostend, bemoedigend en helpend. De afgelopen weken heb ik in Kapelle nogal eens gehoord dat mensen mij gewaardeerd hebben omdat ik zo benaderbaar ben, zo gewoon ben, blijkbaar buitengewoon gewoon. Is dat een compliment?, vroeg mijn vrouw en ik denk het wel. Maar dan loop je wel het risico dat er mensen zullen zijn die me maar gewoontjes zullen vinden, zonder driedelig kostuum en ambtsketen. Het zij zo, u heeft geen schaap met vijf poten in een driedelig kostuum voorgedragen, maar een mens van vlees en een flinke dosis Aaltens bloed.

Ik wil de sprekers danken voor hun vriendelijke woorden, ik kijk uit naar de samenwerking met u allen en dank u, met name de raad natuurlijk, voor het in mij gestelde vertrouwen.

Iedereen die op de een of andere manier heeft meegewerkt aan de organisatie van deze dag zeer bedankt, het voelt als een warm welkom. Fijn dat er ook vanuit de samenleving mensen al een bijdrage wilden leveren. Ook de Kapellenaren die me hier vandaag uitgeleide doen wil ik bedanken. Mijn JA voor Aalten is nadrukkelijk geen NEE tegen Kapelle, we hebben er zeven mooie jaren gehad.

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw komst vandaag, op de valreep van het Kerstreces. Mijn familie voor wie Aalten ook een bijzonder plekje in het hart inneemt. Mijn vrienden, ins besonders Gisela und Gerhard Schröder aus Nürnberg, schon seit 1949 sehr verbunden mit der Familie Stapelkamp, großartig dass du beiden hier bist.

Maar de laatste woorden richt ik tot mijn Cecile met wie ik al 35 jaar het leven deel. Al weer ben je bereid om alles los en achter te laten en met me mee te gaan - eerst uit Rotterdam en nu uit Kapelle - om hier in Aalten mijn droom te verwezenlijken. Dat is niet niks, dat besef ik en daarvoor wil ik je bedanken. In Kapelle hadden we het goed en ik ga ervan uit dat we het hier ook goed zullen hebben. Na mijn bezoek aan de Zeeuwse Commissaris van de Koningin in 2010 passeerden we met de trein Kapelle en net op dat moment verscheen er een prachtige regenboog boven het dorp, kerk en gemeentehuis pasten er net onder. Die regenboog hebben we als een beschermende en zegenende boog beschouwd, als een JA van Boven. En aan het eind van de regenboog staat een pot met goud, Aaltens goud. Ik ben er van overtuigd dat we ook in Aalten de regenboog zullen zien. Ik zeg JA tegen het leven, ik zeg JA tegen Aalten!

Dank voor uw aandacht en alvast goede kerstdagen!

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie