HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Carbidschieten op 31 december 2017

Carbidschieten op 31 december 2017

melkbussen en ballen

Carbidschieten in de gemeente Aalten mag alleen op 31 december tussen 10.00 en 20.00 uur.

Degene die met carbid schiet, moet dat tenminste drie weken van tevoren (dat is tot uiterlijk 10 december 2017) met een meldingsformulier hebben gemeld bij burgemeester en wethouders.

Bij het carbidschieten gelden daarnaast de volgende regels:

  • er worden alleen bussen met een maximale inhoud van 40 liter gebruikt;
  • het carbidschieten gebeurt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  • het vrijschootsveld is tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld zijn geen openbare wegen,  paden en geen personen aanwezig;
  • de bussen worden afgesloten met plastic of leren (voet)ballen;
  • degene die met carbid schiet neemt alle maatregelen die hij redelijkerwijs kan nemen om gevaar voor mens en dier te voorkomen.

Een niet of te laat ingediende melding leidt tot een verbod op het carbidschieten. Als de regels die hierboven staan worden overtreden, kan de gemeente of de politie optreden.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie