HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Carbidschieten op 31 december 2021

Carbidschieten op 31 december 2021

Carbidschieten moet u tijdig melden bij de gemeente Aalten. Dat kan uiterlijk tot 10 december. Melden kunt u online doen op onze website.

Gaat u carbidschieten in de gemeente Aalten, dan mag dat alleen op 31 december tussen 10.00 en 20.00 uur. Let er dan op dat hiervoor de volgende regels gelden:

 • bij het carbidschieten gebruikt u alleen bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
 • het carbidschieten gebeurt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
 • het vrijschootsveld is tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld zijn geen openbare wegen, paden en geen personen aanwezig;
 • de bussen worden afgesloten met plastic of leren (voet)ballen;
 • degene die met carbid schiet neemt alle maatregelen die hij redelijkerwijs kan nemen om gevaar voor mens en dier te voorkomen en
 • degene die met carbid schiet doet daarvan tenminste drie weken van tevoren melding bij burgemeester en wethouders.

Als deze regels worden overtreden, kan de gemeente of de politie daartegen optreden.

Coronamaatregelen

Mede door de inmiddels weer oplopende aantallen besmettingen is het niet bekend of, en zo ja welke, maatregelen voor het carbidschieten van toepassing zijn. Wij houden u hiervan op de hoogte via de website en de Aalten Actueel. Als u een melding carbidschieten hebt gedaan, ontvangt u ook persoonlijk bericht.

Onderstaande informatie geldt op basis van de nu geldende coronamaatregelen. Dit kan mogelijk veranderen, waardoor bijvoorbeeld carbidschieten als evenement geheel niet is toegestaan.

Carbidschieten als evenement

Bij een evenement kunt u in dit geval denken aan bijvoorbeeld een (feest)tent en entertainment (bijvoorbeeld muziek) in combinatie met carbidschieten. Voor evenementen is een coronatoegangsbewijs verplicht. Bovendien mogen evenementen worden gehouden van 06.00 tot 18.00 uur. Dit wijkt dus af van de periode dat u mag carbidschieten. De verplichtingen voor de organisator van een evenement zijn:

 • U bent verplicht om alle bezoekers van 13 jaar en ouder te controleren op het coronatoegangsbewijs. Bij bezoekers van 14 jaar en ouder moet u het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs controleren.
 • U bent verplicht bezoekers te registreren en een gezondheidscheck te doen. U bent verplicht te werken met kaartverkoop (al dan niet gratis).
 • U moet zorgen voor een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Entertainment, zoals livemuziek, is toegestaan. U draagt zorg voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.

U dient vooraf afspraken te maken met de gemeente over deze voorzorgsmaatregelen en hoe u de toegangscontrole heeft ingericht. Ook maakt u vooraf afspraken met de GGD, zodat bron- en contactonderzoek bij een eventuele uitbraak snel en effectief kan worden uitgevoerd.

Carbidschieten als kleinschalige activiteit

Voor carbidschieten niet zijnde een evenement maar als kleinschalige activiteit gelden naast de regels als hierboven onder a t/m f genoemd, de basis hygiƫneregels als dringend advies:

 • Was regelmatig uw handen.
 • 1,5 meter is een veilige afstand, bescherm uzelf en anderen.
 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
 • Schud geen handen.

Indienen voor 10 december

U kunt uw melding voor carbidschieten als kleinschalige activiteit of als evenement uiterlijk tot 10 december 2021 indienen. Een te laat ingediende melding leidt tot een verbod op het carbidschieten.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie