HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  College presenteert sluitende begroting voor 2023

College presenteert sluitende begroting voor 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft de begroting voor 2023 vastgesteld. Mede door een hogere Algemene Uitkering van het Rijk hoeven de gemeentelijke lasten voor 2023 nauwelijks verhoogd te worden. De hondenbelasting wordt bovendien in etappes afgeschaft.

Plezierig voor de bewoners in de gemeente Aalten in deze dure tijden, is dat de woonlasten per huishouden vrijwel gelijk blijven aan 2022. Een gemiddeld huishouden betaalt 587 euro in 2023 (in 2022: 585 euro) voor onroerendezaakbelasting en de afvalstoffen- en rioolheffing. Hondenbelasting wordt in vier jaar tijd afgebouwd, te beginnen in 2023. Huishoudens met een of meer honden betalen daarom in 2023 zelfs minder gemeentelijke lasten dan in 2022.

Budgetten verhogen

De hogere inkomsten van het Rijk stellen de gemeente ook in staat om budgetten te verhogen. Het college doet dit met name op die gebieden waar het extra geld voor bedoeld is, zoals het klimaat, ruimtelijke ordening, jeugdzorg en welzijn. Maar er wordt ook wat gedaan met de wens van de raad om de gemeenschapshuizen qua onderhoud bij te staan.

Buffers voor onzekerheden

Er zijn ook onzekerheden. Zo baart het sociaal domein zorgen; er is bijvoorbeeld een toeloop bij de schuldhulpverlening en de jeugdhulp. En er zijn weinig woningen voor crisisopvang en statushouders. Om de continuïteit te kunnen waarborgen, heeft het college meerdere ‘buffers’ in de begroting opgenomen, ook voor toekomstige tegenvallers.

De begroting 2023 wordt in oktober door de gemeenteraad behandeld. Op 1 november stelt de gemeenteraad de begroting 2023 vast. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie