HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Concept bodemkwaliteitskaart en bodemnota Achterhoek

Concept bodemkwaliteitskaart en bodemnota Achterhoek

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept bodemkwaliteitskaart en bodemnota voor de Achterhoek. Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (= generiek) en geeft tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen (= gebiedsspecifiek). Voor het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en bodemnota is de uitgebreide procedure van toepassing. Hieronder kunt u de documenten downloaden.

Bodemkwaliteitskaart

Nota bodembeheer

Sheets presentatie

Opname presentatie

FAQ (vragen en antwoorden)

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie