HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Concept Erfgoednota 2021-2024

Concept Erfgoednota 2021-2024

leesblad erfgoednota

Erfgoednota 2021-2024 in concept vastgesteld

Op 25 augustus 2020 is de concept ‘Erfgoednota 2021-2024. Wi-j doet ’t samen!’ vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. De concept beleidsnota ligt tot 2 oktober ter inzage. Tot deze dag heeft u de gelegenheid om te reageren.

Wi-j doet ’t samen!

In 2016 hebben de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre gezamenlijk hun erfgoedbeleid vastgesteld voor de periode 2017 tot en met 2020. Met dit erfgoedbeleid getiteld ‘Wi-j doet ’t samen’ hebben we een basis gelegd voor een samenwerking op dit beleidsveld. De samenwerking tussen de drie gemeenten is goed bevallen en gezamenlijk hebben we in de afgelopen periode een aantal mooie projecten opgestart. Ook was er voldoende ruimte om lokale projecten uit te voeren.

De samenwerking willen we met het nieuwe erfgoedbeleid graag voortzetten met de beleidsnota ‘Wi-j doet ’t samen. Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024.’

Doel van de nota

We hebben ambities vastgesteld voor de instandhouding en ontwikkeling van het erfgoed, zodat dit:

  • op een goede wijze kan worden doorgegeven aan de volgende generatie;
  • een inspiratiebron en motor kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen;
  • een verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de drie gemeenten; de identiteit onderstreept en versterkt.

Ambities

Vanuit de inbreng van vele samenwerkingspartners zijn in 2017 vier ambities vastgesteld. Deze ambities blijken bij de evaluatie, maar ook tijdens de Erfgoeddag 2020, goed aan te sluiten bij de wensen van vele eigenaren, gebruikers en partners. Ze geven houvast en het merendeel van onze projecten geeft invulling aan verschillende van onze ambities. Daarom blijft onze inzet gericht op:

  • Samen werken aan en met erfgoed;
  • Duurzame instandhouding erfgoed;
  • Identiteit benutten voor de beleving van erfgoed;
  • Kennis vergroten en delen, inspiratie voor jong en oud.

Ter inzage

U kunt hier de concept Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen!  inzien.

Ook ligt de beleidsvisie ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor van uw gemeente. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij u telefonisch een afspraak te maken.

Zienswijzen

U kunt een zienswijze indienen tot 2 oktober 2020. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de beleidsvisie te wijzigen. Wij ontvangen uw zienswijze per voorkeur schriftelijk. U kunt deze sturen naar:

Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AV Aalten of mailen naar gemeente@aalten.nl  Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. U kunt daarvoor in september een afspraak maken met Ingrid Oonk via gemeente@aalten.nl of via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie