HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Controle hondenbelasting

Controle hondenbelasting

vrouw liggend op gras met bruine hond

De gemeente Aalten controleert gedurende de maanden juni, juli en augustus de hondenbelasting. Het gaat om een huis-aan-huiscontrole. Zo wordt vastgesteld of er hondenbelasting betaald wordt voor de hond(en) die men bezit.

Voor de controle wordt een aantal jongeren ingezet. De vakantiekrachten hebben van de gemeente een legitimatiebewijs gekregen. Vraag hier gerust naar. De controleur zal u enkele vragen stellen over het wel of niet hebben van één of meer honden. Het is de bedoeling dat de vragen aan de deur worden afgehandeld. Treffen zij bij u een hond aan die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opgenomen, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om de verplichte aangifte te doen.

Aangifte is verplicht

Als u niet thuis bent, maakt de controleur ter plaatse een beoordeling over het wel of niet aanwezig zijn van één of meer honden. Bij een vermoeden van de aanwezigheid van één of meer honden, waarvoor geen aangifte is gedaan, wordt u een aangiftebiljet toegezonden. Dit aangiftebiljet moet binnen 2 weken ingevuld en ondertekend aan de gemeente worden teruggestuurd. Ook als u geen houder bent van een hond bent u verplicht het aangiftebiljet terug te sturen. Als u het biljet niet terug stuurt kan de gemeente ambtshalve een aanslag opleggen.

Hebt u sinds kort een hond en u bent u nog niet in de gelegenheid geweest hiervan aangifte te doen? Wacht daarmee dan niet langer en meld uw hond aan via www.aalten.nl/hondenbelasting

Voor nadere Informatie over de hondenbelasting, de controle of de aangifte kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Aalten via telefoonnummer 0543 – 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie