HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Gemeente Aalten co-financiert leergang om winkeliers op toekomst voor te bereiden

Gemeente Aalten co-financiert leergang om winkeliers op toekomst voor te bereiden

Het college van burgemeester en wethouders stelt maximaal € 10.000 co-financiering beschikbaar voor ondersteuning van winkeliers in de kernwinkelgebieden Aalten en Dinxperlo, die deelnemen aan de leergang ‘Toekomstgericht retailmanagement en leiderschap’ van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Winkeliers zien zich voor vele uitdagingen gesteld. Consumenten maken steeds meer gebruik van e-commerce en andere winkeltechnologie. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Tegelijkertijd is er de vraag naar meer beleving in winkelgebieden. De coronapandemie heeft dit allemaal nog eens versterkt. De leergang van de HAN bereidt deelnemers voor op een leven lang ontwikkelen. Met nieuwe kennis en vaardigheden, het activeren van professioneel leiderschap en het stimuleren van co-creatie en onderlinge samenwerking.

Succesvolle pilot

De leergang is als pilot afgelopen jaar o.a. aan Doetinchemse winkeliers aangeboden en positief ontvangen. De leergang bestaat uit 13 bijeenkomsten, op locatie dichtbij de ondernemers, waarbij de uitdagingen waarvoor de deelnemers zich gesteld zien,  centraal staan.

Co-financiering vanuit RegioDeal

NOVA, St. Aalten Promotie, Jan ter Haar, Ondernemersfonds Dinxperlo en dorpsmanager Hans Wennekes hebben de handen ineen geslagen om de leergang mogelijk te maken voor winkeliers in Aalten en Dinxperlo. Samen met ondernemers uit de gemeente Oude IJsselstreek en de HAN dienen zij een aanvraag in voor 50% co-financiering van de leergang vanuit de RegioDeal. De totale kosten zijn ca. € 40.000 voor een groep van ca. 18 deelnemers. Dit betekent dat voor € 20.000 lokaal invulling moet worden gezocht. Om de financiële drempel voor deelnemers weg te nemen besloten gemeente Aalten en gemeente Oude IJssselstreek samen het grootste deel van de nog benodigde € 20.000 euro voor hun rekening te nemen. Deelnemers betalen hierdoor slechts een zeer bescheiden eigen bijdrage.

Wethouder Martin Veldhuizen hierover: “we hebben afgelopen periode steeds gekeken waar we onze ondernemers, die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen maar gelukkig veelal ook nog veerkracht en volop ideeën hebben, met maatwerk toekomstgericht kunnen ondersteunen. Deze leergang draagt bij aan het versterken van die ondernemerskracht en bevordert de onderlinge samenwerking. Dit past in onze visie en de uitvoeringsprogramma’s voor de centra en de wijze waarop wij ‘post-corona’ onze ondernemers willen ondersteunen.”

Als de aanvraag voor co-financiering door de RegioDeal wordt gehonoreerd, kan de leergang begin 2022 van start staan. Ondernemers ontvangen in het najaar concrete informatie met mogelijkheid tot aanmelden. Bij interesse kan men zich ook alvast melden bij NOVA/SAP/Jan ter Haar of OFD/Hans Wennekes.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie