HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Het is weer de tijd van het jaar dat gladheid kan voorkomen. Daarom alvast enige informatie over onze werkwijze bij gladheidbestrijding. De gemeente beschikt over 4 strooi-eenheden en 7 sneeuwschuivers. Bij geconstateerde of dreigende gladheid komt het strooimaterieel in actie. Als strooimiddel wordt zout in opgeloste vorm gebruikt, het zogenaamde nat strooien. Dit kan preventief worden gestrooid. Dit is te zien als ’s avonds de strooiwagen rondgaat wanneer het nog niet glad is, maar dat gladheid wordt verwacht in de ochtenduren. In de Achterhoek wordt door alle gemeentes gelijktijdig gestrooid. De gemeente Oost Gelre vormt hierop soms een uitzondering, dit kan dus op de gemeentegrenzen tussen Aalten en Lichtenvoorde tot verschillende wegdekcondities lijden.

Vaste strooiroute

De strooiroute ligt vast en is elke keer hetzelfde. De route sluit aan op de route van de omliggende gemeentes. Allereerst worden de belangrijkste wegen behandeld, de zogenaamde hoofdroute. Dit zijn met name de druk bereden doorgaande routes, gevaarlijk hellende wegen en bus- en schoolroutes. Het strooien van een route vergt ca. 3 - 3,5 uur. Daarna wordt bij aanhoudende gladheid de dagroute gestrooid. Niet alle wegen worden gestrooid. De routes zijn zodanig ingericht dat eenieder vrij snel op een gestrooide route kan komen. Rijd voorzichtig bij gladheid, pas uw snelheid aan en houd er rekening mee dat niet alle wegen en straten zijn gestrooid. De routes zijn in te zien op: www.aalten.nl/gladheid.

Helpt u mee?

Ieder van u kan ook een steentje bijdragen in de gladheidbestrijding door bij sneeuwval de stoep bij uw woning sneeuwvrij te maken. Het is vaak maar een kleine moeite en er zullen veel dankbare voetgangers gebruik maken van uw schoongemaakte stoep.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie