HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Handhavers herkenbaar aan het werk

Handhavers herkenbaar aan het werk

uniform handhaving op de rug gezien

Bij de gemeente Aalten werken drie handhavers, ook wel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Waarschijnlijk bent u hen wel eens tegengekomen, maar echt opvallen deden ze tot nu toe niet. Dat gaat veranderen. Onze boa’s dragen vanaf nu namelijk het landelijke boa-uniform.

Burgemeester Stapelkamp: “Boa’s hebben een belangrijke rol bij het handhaven van leefbaarheid, veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. De meeste inwoners vinden het belangrijk dat er wordt opgetreden bij bijvoorbeeld afval op straat, overlast van hondenpoep, loslopende honden, fout parkeren en overlast gevende jeugd. Door het uniform zijn de boa’s beter herkenbaar voor inwoners en toeristen. Ze worden daardoor vaker en makkelijker benaderd.” 

Toezicht

Onze medewerkers zijn naast boa ook toezichthouder, bijvoorbeeld in de horeca en bij evenementen. Soms is het effectiever om dan niet te opvallend aanwezig te zijn. U kunt onze medewerkers dus bij de uitvoering van die taken zowel in ‘burger’ als in hun boa-uniform treffen.

Veiligheid

Handhavers kunnen als daar aanleiding voor is geweldsbevoegdheden en -middelen (wapens) krijgen. In onze gemeente is er geen aanleiding toe. “Bovendien, geweld en geweldsmiddelen kunnen agressie en tegengeweld oproepen. Dat wil ik juist voorkomen. Het gebruik van geweldsmiddelen past veel meer bij het werk van de politie. Politiepersoneel is ervoor opgeleid om geweld en geweldsmiddelen te gebruiken en dat geldt niet voor onze boa’s”, aldus burgemeester Stapelkamp.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie