HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Helft burgemeesterskandidaten voor Aalten is vrouw

Helft burgemeesterskandidaten voor Aalten is vrouw

12 april 2017: bericht van de provincie Gelderland:
 

HELFT BURGEMEESTERSKANDIDATEN VOOR AALTEN IS VROUW

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Aalten (circa 26.900 inwoners) hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 21 sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen. De leeftijd varieert van 27 tot en met 64 jaar.

De verdeling naar politieke oriƫntatie is als volgt:

VVD:6

ChristenUnie:5

CDA:2

PvdA:3

D66:2

Onbekend:3

Onder de kandidaten bevinden zich 3 (oud- of waarnemend) burgemeesters, 7 (oud-)wethouders en twee leden van een gemeenteraad.
Negen sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

Procedure
In de komende maanden zal de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Aalten is samengesteld. In dit overleg wordt de selectie van kandidaten met wie de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.
Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het najaar van 2017 in de gemeenteraad van Aalten worden vastgesteld.

De commissaris treedt in deze procedure op als rijksheer.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie