HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Meepraten over ‘gemeente Aalten in en na 2025’

Meepraten over ‘gemeente Aalten in en na 2025’

Onze maatschappij verandert. Dat vraagt om herijking van wat belangrijk is, waar we voor staan en waar we voor gaan als gemeente. Het college van de gemeente Aalten wil daarom een ‘Visie 2025 en verder’ ontwikkelen. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen worden nauw betrokken bij het ontwikkelen van die visie. Tijdens speciale groepsgesprekken kan een ieder zijn mening geven en reageren op stellingen. 

Wethouder Ted Kok over de noodzaak van een Visie 2025 en verder: “In delen van onze gemeente wonen straks 30-40% minder mensen. Bovendien zijn er dan meer ouderen, minder jonge gezinnen en dus minder kinderen. Dat heeft invloed op onze voorzieningen, woningen, werk en gewoon prettig leven. We willen vastleggen wat belangrijk is voor onze toekomst. We horen graag van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en instellingen wat zij denken daarvoor nodig te hebben, hoe zij de rol van de gemeente zien.”

Vijf thema’s

Na een eerste inventarisatie binnen de gemeentelijke organisatie, zijn vijf thema’s benoemd die grote invloed hebben op wonen, leven en werken in de gemeente Aalten in de nabije en verdere toekomst. Die thema’s zijn:

  • Duurzaamheid
  • Eigen leefomgeving
  • Lokale economie
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Digitalisering gemeente.

Gespreksgroepen

Als inwoner of ondernemer in de gemeente Aalten of als vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie, schoolbestuur of vereniging kunt u zich aanmelden en meepraten over de toekomst. De gesprekken vinden plaats onder leiding van medewerkers van de gemeente Aalten, u gaat met elkaar in discussie over prikkelende stellingen.

Voor inwoners worden twee avonden georganiseerd:

  • woensdag 27 september in het Kulturhus in Dinxperlo
  • donderdag 28 september in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten.

Aanmelden op: www.aalten.nl/visie.

Voor ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties is er één avond: woensdag 4 oktober. Een selectie uit die groep hebben wij persoonlijk uitgenodigd. Andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente Aalten: (0543) 49 33 33.

Inwonerpanel U Spreekt

Zo’n 400 inwoners schreven zich de afgelopen periode in op www.uspreekt.nl voor ons online inwonerpanel. Deelnemers aan het inwonerpanel ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de discussieavonden. Bovendien worden uitkomsten uit de groepsgesprekken later dit jaar getoetst bij de deelnemers van U Spreekt.

De planning is dat de gemeenteraad voor de zomer van 2018 de gezamenlijke visie voor de gemeente Aalten 2025 en verder gaat vaststellen.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie