HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Nieuw Bibob-beleid

Nieuw Bibob-beleid

Het college heeft op 24 mei 2022 het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld. Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen, zoals gemeenten, voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteren. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Binnen de regio Achterhoek zijn hierover afspraken gemaakt. De regiogemeenten hebben hetzelfde beleid vastgesteld.

In de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit is de Wet Bibob een belangrijk instrument. Gemeenten kunnen met behulp van deze wet bij bepaalde activiteiten de integriteit van een  ondernemer of inwoner toetsen en onderzoek naar de achtergrond van betrokkenen (laten) doen.

Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te voorkomen dat we (onbewust) criminele activiteiten faciliteren doordat we vergunningen en subsidies verlenen, opdrachten gunnen of vastgoedtransacties aangaan. Als er veel geld gemoeid is met zo’n activiteit, onderzoeken we ook of het geld uit een legale bron afkomstig is. De concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers wordt hiermee versterkt.

En natuurlijk weigeren we een vergunning als er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning wordt gebruikt om crimineel verkregen geld te investeren en/of strafbare feiten te plegen. 

Brede inzet

De Wet Bibob wordt nu al bij de horecasector ingezet. Vanaf 1 september geldt het ook voor de grotere pensions en B&B’s, campings, vakantieparken en de zogenaamde 24/7 fitnesscentra en sportscholen. En ook voor grote evenementen en evenementen met een extra groot risico, zoals een vechtsportevenement. Wordt er een verdachte subsidieaanvraag ingediend? Ook dan kunnen we een Bibob-toets doen. Het nieuwe beleid is ook van toepassing op gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke aanbestedingen. En tot slot geldt de Bibob-toets ook voor aanvragen voor een bouwvergunning als de bouwsom hoger is dan € 500.000 (exclusief btw). Bij illegale bouw kan ook een onderzoek volgen. Hetzelfde geldt voor bepaalde branches.  

Beoordeling aanvraag kan meer tijd vragen

Het nieuwe beleid leidt tot het aanleveren van extra gegevens en dus om een extra inspanning van de aanvrager. Hiervan zijn we ons bewust. Maar deze inspanning staat niet in verhouding tot de schade die illegale praktijken toebrengen aan onze samenleving, aan de integriteit van de overheid en aan de ondernemers en inwoners die wél volgens de regels werken. De vergunningverlening kan wat langer duren. Houd u hiermee rekening bij uw planning.

De wijziging van het Bibob-beleid gaat in op 1 september 2022.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie