HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Oproep aan Laborijn: dienstverlening met aandacht voor menselijke maat

Oproep aan Laborijn: dienstverlening met aandacht voor menselijke maat

logo Laborijn

In opdracht van het Dagelijks Bestuur van Laborijn heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar het omgaan van Laborijn met klanten met een bijstandsuitkering en de werking van de klachtenprocedure. Op 12 juni heeft het bureau de resultaten van het onderzoek toegelicht aan bestuur en organisatie van Laborijn en aan de raden van de betrokken gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek tijdens een gezamenlijke informatieve bijeenkomst. Belangrijkste conclusie: gevraagd naar een algemeen oordeel over de afgelopen drie jaar geven klanten Laborijn een onvoldoende. Deze onvrede spitst zich toe op huisbezoeken, de uitvoering van de taaleis en discussies over de hoogte en het recht op een bijstandsuitkering.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Laborijn Jorik Huizinga: ‘Berenschot heeft stevige conclusies getrokken. Wij hadden de omvang van de ontevredenheid niet verwacht; evenmin dat deze structureel van aard is. We vinden het erg, dat een groot deel van onze inwoners niet tevreden is over de manier waarop Laborijn met hen omgaat; en er niet voldoende aandacht is voor hun situatie.’ Ook is het Dagelijks Bestuur teleurgesteld dat de menselijke maat nog onvoldoende verankerd is in de dienstverlening van Laborijn.

Aan de andere kant heeft Laborijn belangrijke, goede aanbevelingen gekregen, waar de organisatie volop mee aan de slag kan. Het Dagelijks Bestuur, de directie en de organisatie gaan zich samen beraden op de onderzoeksresultaten en deze aanbevelingen. Zodat Laborijn bij wijze van spreken morgen al de dienstverlening kan verbeteren.

Laborijn is in 2016 gestart als een fusieorganisatie uit drie organisaties. In de eerste jaren is veel aandacht besteed aan het bouwen van de organisatie, werkprocessen en procedures. En met veel wijzigingen in wet- en regelgeving waaronder de Participatiewet. Berenschot stelt vast dat Laborijn bezig is stappen te zetten naar een meer klantgerichte organisatie. Ook het plan van aanpak van eind vorig jaar richt zich onder meer op verbeteringen van de behandeling van klanten. De resultaten van het onderzoek van Bureau Berenschot laten zien dat Laborijn nog grote stappen moet zetten. En daar gaat de organisatie samen met het bestuur vaart mee maken.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie