HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Stand van zaken formatie CDA, VVD en PP (collegevorming)

Stand van zaken formatie CDA, VVD en PP (collegevorming)

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 juni heeft Martin Veldhuizen, namens de formateurs, verslag gedaan van de formatiegesprekken die hebben plaatsgevonden tussen CDA, VVD en Progressieve Partij. Uit de verklaring:

  • Na het verslag van Bevindingen, behandeld in de gemeenteraad van Aalten op 5 juni 2018 van de formateurs Raimond Smit (CDA) en Alex Walter (GB) is gebleken dat de opties tot vorming van een college door deze formateurs niet haalbaar bleken.

  • Bij raadsbesluit van 5 juni 2018 is aan Joop Wikkerink (PP) en Martin Veldhuizen (VVD) opdracht verstrekt en door hun aanvaard om als formateurs op te treden voor de collegevorming van 3 partijen met een grootst mogelijke meerderheid, te weten CDA (6 zetels), PP (3 zetels) en VVD (3 zetels), totaal 12 zetels.

  • Op 6 juni 2018 zijn gesprekken gevoerd met de fracties van CDA, PP en VVD om te komen tot een college van deze partijen. Het uitgangspunt is en blijft het vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 en zal als leidraad dienen voor de toekomstige collegeperiode. Hier zijn de 3 partijen het unaniem over eens.

  • Tevens is op 6 juni een gesprek gevoerd tussen beoogde wethouderskandidaten over o.a. werkwijze en wensen/mogelijkheden t.a.v. de portefeuilleverdeling

  • De mogelijke kandidaat wethouders met de mogelijke portefeuilleverdeling zijn besproken en geven een beeld dat het haalbaar wordt geacht om een sterk en daadkrachtig college te vormen. Uiteraard zal er nog een finetuning van de taken met de bijbehorende portefeuilles van de voorziene wethouders en burgemeester moeten plaatsvinden om alles goed inpasbaar te krijgen. Dit wordt meegegeven aan het nieuwe college.

De volledige tekst van de verklaring, met de afspraken die de 3 partijen met elkaar hebben gemaakt, leest u in de bijlage.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie