HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Start nieuwe contracten dyslexiezorg

Start nieuwe contracten dyslexiezorg

In de Achterhoek zijn sinds 1 augustus 2021 de nieuwe contracten voor het leveren van de dyslexiezorg (EED) van kracht. De 8 Achterhoekse gemeenten, waaronder ook gemeente Aalten, hebben met drie zorgaanbieders contracten afgesloten: Regionaal Instituut voor Dyslexie, IJsselgroep en Berkel-B. 

Een wijziging ten opzichte van de ‘oude’ contracten is dat met deze dyslexiezorgaanbieders meerjarige afspraken zijn gemaakt. De gemeenten werken gedurende maximaal 7 jaar met deze partijen samen voor het leveren van zorg en ondersteuning in het kader van dyslexiezorg.

Aanvragen dyslexiezorg

Komt uw kind in aanmerking voor een dyslexietraject? Dan kunt u in samenspraak met de school van uw kind de ‘Verklaring Enkelvoudige Dyslexiezorg’ invullen. Voor het indienen van de aanvraag kunt u de werkinstructie gebruiken. De aanvraag moet bij de gemeente worden ingediend.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie