HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Toespraak burgemeester Stapelkamp ter gelegenheid van de ‘Lintjesregen’ op 26 april 2018

Toespraak burgemeester Stapelkamp ter gelegenheid van de ‘Lintjesregen’ op 26 april 2018

Dames en heren,

U allen hartelijk welkom op deze feestelijke bijeenkomst in het Kulturhus Lintelo. In het bijzonder natuurlijk de mensen die met een prachtige smoes hier naar toe gelokt zijn. We hebben vandaag maar liefst tien mensen die we in het zonnetje gaan zetten. Dat is veel en dat zegt wat over de energie en de kracht van onze gemeenschap. En met u natuurlijk ook een welkom voor de trotse familieleden en andere relaties die soms al maandenlang de kiezen op elkaar hebben moeten houden om één en ander geheim te houden.

Vandaag op deze dag van de lintjesregen, formeel de Algemene Gelegenheid, heb ik de eer om namens Zijne Majesteit de Koning enkele inwoners van de gemeente Aalten te eren vanwege hun inzet en verdiensten voor onze samenleving. Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten, op vele terreinen van het maatschappelijk leven. Ze zijn belangrijk voor de samenhang in onze gemeenschap. De overheid wil daar ook aandacht aan geven, haar waardering voor uitspreken, bijvoorbeeld via het systeem van de onderscheidingen.

Misschien aardig om hier eens wat over de procedure van toekenning te vertellen. Iedereen kan iemand anders voorstellen! Een voorstel tot verlening van een onderscheiding, dient te worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat. Hiervoor is een formulier ontwikkeld, waarop de benodigde gegevens kunnen worden ingevuld. Indien de burgemeester vindt dat een Koninklijke onderscheiding is gerechtvaardigd, komen de volgende vragen aan bod: in welke Orde kan betrokkene worden gedecoreerd? En in welke graad? Tot slot geeft de burgemeester aan wat naar zijn opvatting de geschikte gelegenheid is om de onderscheiding uit te reiken. Meestal de zogenaamde Algemene Gelegenheid, vandaag dus, maar het kan bij uitzondering ook op een speciaal moment.

Voor een zorgvuldige afweging, en om te kunnen vaststellen of betrokkene van onbesproken gedrag is, vraagt de burgemeester de justitiële gegevens van de kandidaat op. Nadat de burgemeester het advies heeft geformuleerd, gaat het gehele dossier met bijlagen naar de Commissaris van de Koning. Die doet dit alles nog eens dunnetjes over en stuurt dan de voordrachten, voorzien van het advies van hemzelf en van de burgemeester naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dat heeft als taak de decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het Ordereglement en vervolgens de 'minister die het aangaat' over de voorstellen te adviseren. Komen de minister en het Kapittel er uiteindelijk samen niet uit, dan zal de ministerraad over het voorstel beslissen. Die beslissing is bindend. Kortom, u wordt niet zomaar onderscheiden, dat is echt iets bijzonders.

Mensen van diverse achtergrond en leeftijd worden vandaag onderscheiden, actief op allerlei terreinen en uit verschillende geledingen van onze samenleving. Dit jaar zijn er minder vrouwen dan mannen die een onderscheiding ontvangen, twee tegen acht. Hun leeftijd varieert van 52 tot 80 jaar, de gemiddelde leeftijd is net aan 66 jaar. Acht van de tien zijn geboren in de Achterhoek en we hebben vier decorandi die in onze eigen gemeente geboren zijn. Hun wieg stond in Dinxperlo, en voor de anderen in Winterswijk, Gendringen, Wisch, Laren en Apeldoorn.
Al deze personen voldoen aan het daarvoor geldende criterium dat zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen daartoe hebben gestimuleerd.

De gedecoreerden zijn:
Albert Plucker. In zijn leven staat de muziek centraal, zonder muziek is er voor hem geen leven. Met name het beoefenen van de ouderwetse trekzakmuziek  - ook wel bekend als de harmonica - en zeker ook het overdragen daarvan aan de volgende generatie zijn z’n lust en z’n leven. In 2004 richtte hij daartoe de Plucker Muzikanten op met nog steeds ruim dertig leden. Maar hij was ook actief bij Muziekvereniging Prinses Beatrix, bij Estinea en Dr. Jenny en tientallen jaren bij de voetbalvereniging SV Dinxperlo als manus van alles.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen mee delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Albert Johan Plucker, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bijzonder is dat ik nu een echtpaar een onderscheiding mag uitreiken, dat heb ik nog nooit meegemaakt: Gerry en Gerard te Beest, vandaag ook nog eens veertig jaar getrouwd, dat is driedubbelfeest. Gerry zit tot over haar oren in het werk van de VVNF, de Vereniging ter Viering van Nationale Feestdagen in Dinxperlo, de grootste Oranjevereniging van het land met meer dan 5000 leden. Ze zorgt al 25 jaar voor de horeca en de muziek tijdens de feestweek en dat is een enorme klus. Maar daarnaast ook actief bij de IJsclub ’t Boesveld, bij voetbalvereniging DZSV. Een doener die van aanpakken weet!
Gerard te Beest – oud-ambtenaar van Dinxperlo en Aalten - zit meer in de sport. Al tientallen jaren actief als vrijwilliger bij dezelfde voetbalvereniging DZSV, maar ook bij de biljarters van Ons genoegen in De Heurne en de WielerToerClub in Dinxperlo. Hij zet niet alleen tochten uit maar herstelt en onderhoudt ook nog eens via stichting ’t Olde Karrespoor oude en nieuwe kerkepaadjes.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Gerrit Bernard te Beest en Gerritdina Albertina te Beest-Eggink, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie van Beek-Elijzen is weer actief op heel andere terreinen, met name de zorg en de kerk. Voor de PKN en haar leden hier in Aalten zet ze zich al vele jaren in voor tal van werkzaamheden en daarnaast is ze actief als vrijwilliger voor De Zonnebloem, voor de Stegemanhof en op een dagopvang in Varsseveld. Een zorgzame vrouw, altijd zich zelf wegcijferend en voor anderen klaarstaand, zulke mensen zouden er meer mogen zijn toch?
En daarom ben ik verheugd u te kunnen mee delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Johanna Gerdina van Beek-Elijzen, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Theo Düking is ook een zorgzaam mens, maar de zorg gaat bij hem uit naar naasten ver weg. Stichting Moeder Theresa Ulft verzamelt en verkoopt al tientallen jaren kleding voor arme medemensen in vooral Roemenië. Vele uren per week is hij er mee bezig. Met het ingezamelde geld worden tal van sociale activiteiten in Oost-Europa bekostigd. Daarnaast was hij ook actief bij het Ulfts Mannenkoor en bij de parochie van de Goede Herder te Dinxperlo.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen mee delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Theodorus Hendrikus Düking, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim Hofs was jarenlang docent godsdienst en maatschappijleer aan Schaersvoorde en van dat beroep maakte hij ook een beetje zijn hobby. Ook buiten schooltijd met jongeren actief om handen en voeten te geven aan het geloof. Maar ook organiseerde hij schoolconcerten waaruit uiteindelijk het schoolorkest onder leiding van Johan Meerdink ontstond. Net als de vorige decorandi ook actief in ontwikkelingssamenwerking richting Oost-Europa. Vluchtelingenwerk deed hij en de Aaltense Synagoge heeft zeer geprofiteerd van zijn grote bestuurlijke en praktische inzet.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen mee delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Willem Hofs, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de Haart leeft en vooral werkt Gerard te Hennepe. Een bezige bij, een toporganisator die zich niet gek laat maken, kump goed. Komt stipt zijn afspraken na. Weet mensen ook bij elkaar te brengen, te verbinden, zoals toen de hervormde en gereformeerde verenigingen op De Haart samen gingen, dat lag gevoelig. Toneel en cabaret zijn ook aan hem besteed. Als voorzitter van Haarts Belang zet hij zich ook in bestuurlijke zin in voor de leefbaarheid van zijn buurtschap, ook met het oog op de toekomst.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Gerard Adriaan te Hennepe, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Appie te Winkel is een echte vergadertijger, iemand met een brede interesse en ook inzet. Maar ook een verbinder pur sang. Ook hij heeft zich onderscheiden in het tot stand brengen van samenwerking tussen verschillende scholen en kerkgemeenschappen in Bredevoort. Dat zijn/waren gevoelige zaken, maar Ap ging er tactvol maar doortastend mee aan de slag. Hij is een aanjager, iemand die ook van uitdagingen houdt. Zoals het in huis nemen van maar liefst vijf pleegkinderen. Hij werkt in het mbo als opleidingsmanager Sport en Bewegen maar ook buiten school is hij op dat terrein actief. Tenslotte ook nog actief bij het Kulturhus en bij Bredevoorts Belang, kortom, iemand die van vele markten thuis is.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Christiaan Albert te Winkel, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tenslotte nog een tweetal, twee brandweermannen van onze post Dinxperlo. Gerrit Huls was bijna 28 jaar brandweervrijwilliger. Brandmeester met ook allerlei specialistische taken in zijn pakket. Vooral praktisch was ook zijn grote kennis van het buitengebied, hij kende alle boerderijen bij naam. Was ook wel een beetje een gangmaker in de groep, altijd in voor een geintje bij het ploeguitje naar een van der Valk Hotel.
Frank te Grotenhuis was maar liefst veertig jaar brandweervrijwilliger in Dinxperlo, uiteindelijk als hoofdbrandwacht, wat een tijd! Als eigenaar van een taxibedrijf was het duidelijk dat ook bij de brandweer hij chauffeur werd. Brandweervrijwilligers, zonder hen zouden we in een heel wat minder veilige samenleving leven. Ze staan voor ons allen klaar, gaan voor ons en elkaar door het vuur en daar mogen we ze dankbaar voor zijn.
En daarom ben ik verheugd u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u, Gerrit Jan Huls en Frank Gerrit te Grotenhuis, te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Als u nu denkt, mijn moeder of mijn jeugdleider of die, vult u zelf maar in, zou ook eens in aanmerking moeten komen voor een onderscheiding, schroom niet om dan even contact met de gemeente op te nemen om te kijken of een voordracht zin heeft. Denk er eens over na, eind augustus moeten ze binnen zijn om mee te kunnen doen voor volgend jaar.

Zo zijn we aan het eind van deze bijeenkomst gekomen. Een ieder die heeft mee gewerkt aan de organisatie van deze bijeenkomst hartelijk dank! Ter afsluiting zingen we samen nog het Wilhelmus.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie