HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Aalten

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen gemeente Aalten

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Aalten luidt als volgt:

Lijstnummer Naam van de partij Totaal aantal stemmen
Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017
1. VVD 3.324
2. PvdA 793
3. PVV 1.657
4. SP 2.217
5. CDA 4.255
6. D66 1.707
7. CU 814
8. GroenLinks 1.137
9. SGP 117
10. Partij voor de Dieren 311
11. 50Plus 506
12. OndernemersPartij 36
13. VNL 44
14. DENK 107
15. NIEUWE WEGEN 18
16. Forum voor Democratie 183
17. De Burger Beweging 10
18. Vrijzinnige Partij 4
19. GeenPeil 2
20. Priratenpartij 33
21. Artikel 1 4
22. Niet Stemmers 9
23. Libertarische Partij 2
24. Lokaal in de Kamer 15
25. JEZUS LEEFT 7
26. StemNL 0
27. Mens en Spirit / Basisinkomen Partij 5
Totaal geldige stemmen 17.317
Blanco stembiljetten 20
Ongeldige stembiljetten 41
Totaal stembiljetten 17.378

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage bedraagt  83 %. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 was dat 76,5 %

Processen-verbaal

De processen-verbaal N10 en N11 van de stemming die is gehouden op woensdag 15 maart 2017 liggen voor belangstellenden ter inzage in het gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten. 

De terinzagelegging start op 16 maart om 13.00 uur en eindigt op woensdagmiddag 22 maart 2017 (of zoveel later als de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van nieuwe leden van dit vertegenwoordigend orgaan). Het is niet toegestaan van de documenten die ter inzage liggen foto’s, kopieën en/of scans te maken.

Gedetailleerde uitslag

Bent u geïnteresseerd in de uitslagen per stembureau en per kandidaat? Bekijk dan onderstaande bijlage.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie