HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Verkeerd verzonden persoonsgegevens

Verkeerd verzonden persoonsgegevens

Op 10 september 2021 heeft gemeente Aalten een melding gedaan bij de Autoriteit Persooonsgegevens. De melding betreft het verzenden van gegevens van kinderen en jongeren uit de gemeente Aalten naar een verkeerd e-mailadres. De betrokken ouders en jongeren hebben wij per brief op de hoogte gesteld.

Gemeenten vallen onder de privacywet, waarin vele regels staan beschreven. We gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en bewaken de procedures daarvoor goed. Toch is er voor wat betreft de leerplicht op 10 september 2021 helaas een fout gemaakt door een medewerker. Gegevens over de leerplicht zijn naar een verkeerd e-mailadres verzonden. Het gaat om persoonsgegevens van kinderen en jongeren uit de gemeente Aalten. Dat spijt ons zeer en daarvoor hebben wij onze excuses aan betrokkenen aangeboden.

Wat is er precies gebeurd?

Een door ons ingehuurde kracht wilde gegevens uit een registratiesysteem gebruiken voor de verplichte rapportage leerplicht naar de regio en het rijk. Aan het eind van de werkdag was dit nog niet klaar. De medewerker heeft vervolgens alle gegevens naar een privé e-mailadres gestuurd. Dit mag niet en is niet volgens de geldende richtlijnen.

Helaas is daarbij in de haast ook nog een verkeerd e-mailadres gebruikt. Nadat dit opgemerkt is, is geprobeerd het bericht terug te trekken. Dat is niet gelukt. Tot nu toe ontvingen wij geen enkele reactie op pogingen om in contact te komen. Het is dus niet bekend of het betreffende e-mailadres nog in gebruik is.

Om welke gegevens gaat het?

Er zijn twee e-mailberichten verzonden met bijlagen. Deze bevatten persoonsgegevens van alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar in onze gemeente. De eerste bijlage bevat een overzicht met naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN) en leeftijd. In de tweede bijlage worden in enkele gevallen ook de school en de verzuimmelding genoemd.

Wat zijn de risico's?

Wanneer het e-mailadres niet in gebruik is, en dat lijkt het geval, is de kans zeer klein dat er misbruik wordt gemaakt van deze persoonsgegevens. Ook wanneer het e-mailadres wel in gebruik is, betekent dit nog niet dat de ontvanger de gegevens zal misbruiken. We weten dit echter niet zeker.
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor identiteitsfraude. Hiervoor is echter meer nodig dan alleen een BSN. Dat maakt dat ook dat risico niet heel groot is. Betrokkenen hebben wij verzocht alert te zijn op signalen van mogelijk misbruik en dit per omgaande aan ons te melden.

Wat nu?

Op dit moment kunnen wij helaas niets meer doen. Het is niet meer terug te draaien en dat is erg vervelend. Wij houden het zeer goed in de gaten en blijven proberen in contact te komen met een eventuele ontvanger van de verkeerd verzonden e-mailberichten. Als wij duidelijkheid hebben over wat er met de bijlagen met persoonsgegevens is gebeurd, dan handelen wij meteen daarnaar.

Het spijt ons zeer dat wij onbedoeld onzorgvuldig met de gegevens van kinderen en jongeren zijn omgegaan, waardoor mogelijk een derde hierover kan beschikken. Wij hebben maatregelen genomen zodat dit niet weer kan gebeuren.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie